Výzvy & aplikace

INOVAČNÍ SYSTÉMY PRO STATICKÉ ZESÍLENÍ STAVEBNÍCH DÍLŮ

Na mnoha betonových stavbách, které již přichází do svých let, se musí stavební části, které již nejsou dostatečně únosné, dodatečně zesílit. Stavební části s vadnou, zkorodovanou nebo poškozenou výztuží mohou být s nízkými náklady zesíleny s umělými hmotami vyztuženými karbonovými vlákny (CFK). Pro zesílení pevnosti v tahu při ohybu se mohou použít lamely s umělými hmotami vyztuženými karbonovými vlákny CFK, které se nalepí do štěrbin nebo na povrch. U podpěr s nízkou kvalitou betonu se může prostřednictvím celoplošného ovinutí pomocí karbonovými vlákny vyztužených CF-tkanin aktivovat víceaxiální pevnost betonu a nosnost se může zvýšit až na dvojnásobek.

PROBLÉMY S MÍSTEM – NE SE SYSTÉMEM CFK

U běžných opatření při provádění zesílení pomocí ocelových nosníků nebo ve stříkaném betonu uložené přídavné výztuže se světlá výška stavební části rychle sníží o 10-15 cm. Povrchově nalepené lamely z uhlíkových vláken vykazují včetně lepidla pouze tloušťku menší než 0,5 centimetru. U lamel z uhlíkových vláken, které se lepí do štěrbin do betonu v blíýkosti povrchu, se světlá výška vůbec nemění. Zachování nebo pouze nepodstatné snížení dosavadních rozměrů může být nutné například u železničních nadjezdů a silničních mostů a také stropních desek a průvlaků v parkovacích domech. Také zavěšená vedení se nemusí kvůli zesílení nákladně demontovat.

DEFINITIVNÍ UZAVŘENÍ TRHLIN

Trhliny v součástech ze železobetonu nejsou žádnou vzácností. U trhlin s velmi velkými změnami šířek trhlin nemohou být injektážní opatření z části dostačující. Trhliny se mohou neustále otvírat a vystupovat na jiném místě. Pro dodatečné omezení šířky trhlin se mohou použít lamely z uhlíkových vláken, které se lepí do štěrbin. Po provedení zesílení se velké trhliny rozdělí na mnoho malých trhlin, takže se tyto mohou bez problémů překrýt vrstvou flexibilního povrchového ochranného systému.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123