KDO JSME

Společnost MC-Bauchemie je jedním z předních mezinárodních výrobců produktů a technik v oblasti stavební chemie. Skupina podniků s více než 2500 zaměstnanci je činná ve více než 40 zemích a nabízí již více než 55 let ukázková řešení pro zušlechtění betonu a také pro ochranu a sanaci stavebních objektů. MC-Bauchemie je rodinný podnik, který je veden ve třetí generaci, a jeho obchodní činnost je odjakživa orientována na dlouhodobé perspektivy a partnerství.

 

>> Zur Unternehmensbroschüre ...

We take building seriously.

Be Sure. Build Sure.
CO NÁS MOTIVUJE

Každý jednotlivý produkt může hrát rozhodující roli pro celou stavbu nebo její údržbu. Chybná volba produktu nebo chybná aplikace mohou vést ke škodám na stavebních dílech a v extrémním případě mohou dokonce ohrozit život. Projektanti, inženýři a zpracovatelé nesou proto velkou odpovědnost. Jsme si vědomi toho, že přitom nejde jen o Vaši vlastní pověst, nýbrž jak o reputaci podniku, tak také o ochranu lidí. Proto se věnujeme každému projektu s potřebnou pečlivostí, abychom našim zákazníkům a partnerům poskytli potřebnou bezpečnost a vnitřní klid. Na naše fundované odborné poradenství a na naše řešení produktů se můžete spolehnout. Neboť být součástí společnosti MC znamená převzít odpovědnost za život a za dobrou pověst.

 

Stavění bereme vážně.

 

BE SURE. BUILD SURE.

JAK PRACUJEME

Spojujeme vědomosti našich chemiků, mineralogů, technologů betonu a stavebních techniků z našich vlastních laboratoří s know-how našich stavebních inženýrů a odborných poradců přímo na místě na stavbě. Udržují krátké komunikační cesty a vypracovávají společně vhodná řešení pro speciální úkoly provádějících firem stavby, investorů a projektantů. A starají se také přímo na místě o to, aby tato byla realizována správně a bezpečně.

 • Inovační produkty & řešení
 • 10 % zaměstnanců je činných v oblasti výzkumu a vývoje
 • Rozsáhlá technická podpora & Zákazníkovi nablízku
 • Moderní výrobní technologie
 • Řízení kvality

OBLASTI PŮSOBNOSTI

Naši zákazníci jsou činní v různých segmentech trhu a mají tam velmi individuální potřeby, ať je to již při výrobě betonu nebo také při stavbě a sanaci stavebních objektů v infrastruktuře, průmyslu a pozemním stavitelství. Proto Vám nabízíme řešení zhotovená na míru ve třech následujících segmentech trhu: MC for Concrete Industry (výroba betonu), MC for Infrastructure & Industry (výstavba a sanace stavebních objektů v infrastruktuře a průmyslu) a MC for Buildings (výstavba a sanace stavebních objektů v pozemním stavitelství).

 • MC for Concrete Industry

  Výrobci transportbetonu, betonových prefabrikátů a betonového zboží profitují z vysoké kvality našich přísad do betonu a malt, prostředků pro ošetřování povrchů a separačních prostředků a také z naší kosmetiky betonu.

 • MC for Infrastructure & Industry

  Projektanti, architekti, investoři, úřady a zpracovatelé se mohou spolehnout na naše technicky kvalitní systémy pro ochranu a sanaci pro inženýrské stavby a průmysl a také na náš jedinečný servis.

 • MC for Buildings

  Nejlepší řešení pro pozemní stavitelství najdou investoři, architekti, projektanti a zpracovatelé u společnosti MC – od fáze projektování a vypsání výběrového řešení až po realizaci.

SPOLEČNOST MC V OBCHODĚ

Vedle technického přímého odbytu nabízí společnost MC svoji 50letou odbornou kompetenci také prostřednictvím obchodů. Aby bylo možné vyhovět měnícím se potřebám různých obchodních struktur a regionálním rozdílům, uvádíme na trh naše obchodní produkty s různými značkami, jejichž komunikace a portfolio jsou přizpůsobeny podle cílového publika.

 • Botament®

  Název Botament je již více než 20 let označení pro systémové stavební materiály v profesionální kvalitě, které jsou distribuovány prostřednictvím specializovaných obchodů se stavebními materiály – od hmot pro izolace a údržbu stavebních objektů, přes pokládání dlaždic a systémy pro pokládání podlah, až po produkty pro zahradní program a pro oblast zemědělství. K webové stránce Botament …

 • Ultrament®

  Ultrament nabízí konečným spotřebitelům již více než 35 let kvalitní výrobky pro suchou stavbu, izolace, ochranu dřeva, zastavení plísní jakož i ztvárnění stěn, kteří mohou tyto výrobky získat v obchodech se stavebninami a v obchodě Do-ityourself (udělej si sám). K webové stránce Ultrament … .

NENECHÁME NAŠE ZÁKAZNÍKY S NAŠIMI PRODUKTY SAMOTNÉ

Je jedno, zda je to v projekční kanceláři nebo přímo na místě na stavbě – jsme tam, kde nás naši partneři potřebují. V neustálém dialogu s projektanty a specializovanými firmami vyvíjíme individuální, na praxi orientovaná řešení. Na základě naší zkušenosti po dobu několika desetiletí a našeho neustálého výzkumu a vývoje chápeme, co je to jít do hloubky a vypracovávat detailní řešení, která se osvědčila v praxi.

 • Osobní odborné poradenství a obsáhlá podpora
 • Individuální, pro praxi vhodná řešení na základě zkušenosti po dobu několika desetiletí
 • Fundované informační, školící akce a akce pro další vzdělávání.

Řešení upravená podle přání zákazníka

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ & ŠKOLENÍ

Většina úspěchu projektu závisí na vědomostech a know-how zúčastněných osob. Jedním z našich hlavních cílů proto je, obojí ve stavebním průmyslu dále rozvíjet. Chceme zajistit, aby všichni investoři mohli obdržet přístup k informacím, které jsou nutné k tomu, aby byl Váš projekt úspěšně realizován. Tak nabízíme naším zákazníkům jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni celou řadu fundovaných informačních, školících akcí a akcí pro další vzdělávání. Díky tomu mohou být teoretická řešení také úspěšně realizována v praxi.

 • Neustálý přenos know-how
 • Informační, školící akce a akce pro další vzdělávání.
 • Školení a certifikace zpracovatelů
 • Spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy

DIALOG S TRHEM

Vedle školících, výukových akcí a akcí pro další vzdělávání organizujeme akce, které podporují výměnu zkušenosti s aktéry stavebního průmyslu. Dobrým příkladem pro to je platforma MC-Forum, známý odborný seminář společnosti MC, ve kterém odborníci informují a diskutují o všeobecných vývojích a trendech na stavebním trhu. Tato výměna informací pomáhá jak naším zákazníkům, tak i nám, abychom neustále udržovali krok s nejaktuálnějším stavem vědění a techniky, a abychom byli připraveni na výzvy zítřka.

 • MC-Forum a příbuzná sympózia
 • Dialog s odborníky ze sektoru stavebnictví
 • Výměna se zákazníky a ostatními investory

Inovace zavazuje být neustále o krok před zavedenou normou.

Inovace zavazuje a být neustále o krok před zavedenou normou – to je náš požadavek a to, co nás žene vpřed.  Výzkum a vývoj nových produktů a systémů je odjakživa hluboce zakotven v našem podniku. Toto je jedním z důvodů pro náš úspěch a současně přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

INOVACE ZAVAZUJE

Deset procent našich zaměstnanců je činných v oblasti výzkumu a vývoje. Chemici, mineralogové a technici stavebních hmot z našich laboratoří úzce spolupracují celosvětově s technickým produktovým managementem a s našimi odbornými poradci z prodeje. Kromě toho spolupracujeme pravidelně při národních a mezinárodních výzkumných projektech a kooperujeme s univerzitami a také s externími zkušebními instituty pro výzkum materiálů. 

 • 10% zaměstnanců je činných ve výzkumu & vývoji
 • Jedna z největších palet produktů na trhu
 • Dialog se zákazníky pro neustálý pokrok

VYVÍJET JIŽ DNES STANDARDY PRO ZÍTŘEK

Na této půdě se daří inovačním nápadům a řešením, které jsou přizpůsobeny podle speciálních potřeb našich partnerů přímo na místě.

Tak jsme v uplynulých pěti desetiletích vyvinuli řadu produktů, které docilují doposud nedosažené způsoby účinku, ulehčují zpracování za obtížných povětrnostních podmínek, chrání zdroje a v neposlední řadě zvyšují také bezpečnost práce; a které se později staly standardy v průmyslu.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKA

Ať se již jedná o přísady, malty, omítky, potěry, lepidla, barvy, krycí nátěry, hmoty pro těsnění spár nebo také o speciální ochranné vrstvy – vyrábíme na celém světě ve více než 20 výrobních závodech výrobky a stavební hmoty nejvyšší kvality v oblasti stavební chemie, s nejmodernější technikou a také s know-how našich pracovníků. Kvalita a orientace na zákazníka jsou přitom také ve výrobě zásadami našeho obchodu.

 • Nejmodernější výroba PCE
 • Více než 20 výrobních závodů
 • Systém řízení kvality / Certifikace ISO 9001
 • Ochrana a bezpečnost při práci
 • K prohlášení k životnímu prostředí 2018 …
 • K informaci o sousedech MC …
 • Poslední havarijní inspekce se konala 29.1.2015.

INOVACE

 • Technologie PCE

  Vyrábíme podle vlastní patentované metody novou generaci přísad do betonu a malty na bázi polykarboxylátéterů (PCE). Naše výroba se nachází v nemodernějším stavu techniky a dává nám možnost, ještě nezávisleji, rychleji a individuálněji vyvíjet, testovat a vyrábět přísady do betonu a malty na míru podle potřeb zákazníků.

 • Technologie DySC®

  S technologií DySC® (dynamická synkrystalizace) jsme vyvinuli revoluční technologii, která porozitu v cementem vázaných stavebních hmotách snižuje až na úroveň bezvýznamnosti, a která umožňuje stavební hmoty s extrémní odolností, těsností a trvanlivostí.

 • Expert Proof

  Produkty řady Expert Proof představují inovační izolace pro stavební objekty, které jsou bez obsahu živice a rozpouštědel, a které nabízí vynikající technické vlastnosti. Reakční izolační hmota je vysoce pružná se schopností překlenutí trhlin a také odolná vůči ultrafialovému záření, stárnutí a mrazu a jsou také po několika hodinách zatížitelná deštěm a mechanicky.

KDO JSME

Za dobu od svého založení před více než 55 roky si společnost udělala jméno na trhu pro pokroková řešení při zušlechtění betonu a také při ochraně a sanaci stavebních objektů.

 • 60. & 70. léta
  ZAČÁTKY

  Pan Heinrich W. Müller (*1915 / †2010) založil podnik v roce 1961 v Essenu. V roce 1963 zřídil v Bottropu výrobní zařízení pro výrobu přísad do betonu a malt. V následujících létech podnik neustále roste. V 70. létech buduje společnost MC svůj obchod celoplošně v Německu. Expanze dál za německé hranice začíná v roce 1970 se založením společnosti ve Francii

 • 80. léta
  EXPANZE V EVROPĚ A ZÁMOŘÍ

  Se vstupem synů zakladatele firmy, Dr.-Ing. Clause Michaela Müllera a Dr. jur. Bertrama Rüdigere Müllera (*1952 / †2012), do vedení společnosti expanduje skupina podniků nyní také v zesílené míře do Evropy. Počínaje založením sesterské společnosti v Irsku vzniká celá řada dceřinných společností, od poloviny 80. Let také za hranicemi Evropy. Tak zakládá společnost MC již v lednu 1985 první společnost mimo Evropu v New Bombay, Indie.

 • 90. léta
  PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY

  Po politickém obratu ve východní Evropě a po opětném sjednocení Německa začíná společnost MC již v roce 1990 s budováním distribučních organizací ve východním Německu a v následujících létech s budováním distribučních organizací a výrob v bývalých státech východního bloku jako například v Polsku, kde společnost MC odstartovala v roce 1993. Souběžně s tím je obchod také dále rozšiřován ve střední a západní Evropě.

 • Léta v dekádě po roce 2000:
  INTERNACIONALIZACE POKRAČUJE

  Po přelomu tisíciletí dále pokračuje internacionalizace společnosti MC: Tak je se společností MC-Brazílie vytvořena vlastní výrobní základna pro Jižní Ameriku a se společností MC-Taiwan je založena další společnost, která se účastní jednoho z největších projektů v zemi, výstavby vysokorychlostní železnice.

 • Léta v dekádě po roce 2010:
  EXPANZE V ASII A JIŽNÍ AMERICE KRÁČÍ KUPŘEDU

  Uprostřed roku 2012 startuje společnost MC s vlastní společností ve státě Guinea, aby se usadila na rostoucím západoafrickém trhu. Později následuje další společnost v Ghaně. Expanze v Jižní Americe a Asii pokračuje: V roce 2015 zakládá společnost MC v Chile společný podnik, společnost MC Bautek, a v roce 2017 ve Vietnamu společný podnik, společnost MC-BIFI Bauchemie.

Z 25 NA VÍCE NEŽ 2500 ZAMĚSTNANCŮ

Dnes je rodinný podnik jedním z předních mezinárodních výrobců produktů a technologií stavební chemie. Dnes je společnost MC vedena Dr. Ekkehardem zur Mühlen a Nicolausem Müllerem, vnukem zakladatele. MC zkoumá, vyvíjí a vyrábí speciální stavební materiály a produktové systémy jak pro novou výstavbu, tak pro opravy a renovace budov všeho druhu a působí ve více než 40 zemích světa – od Jižní Ameriky a Evropy po Střední východ a Afriku do jihovýchodní Asie.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123