APLIKOVAT NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Požadavky na stavbu a užívání výškových stavebních objektů jsou velmi rozmanité. Plynulý postup, hospodárnost a kvalita stavebních a sanačních opatření hrají velkou roli. Naši poradci podporují investory, architekty a projektanty již ve fázi plánování a vypsání výběrového řízení a pomáhají jim, nalézt nejlepší řešení pro jejich opatření.

OBSÁHLÝ SERVIS A KVALITNÍ ŘEŠENÍ

Naši poradci jsou pravidelně přítomni na staveništi, aby mohli rychle, pružně reagovat na jejich požadavky a výzvy. V případě potřeby doprovází také zpracovatele při realizaci přímo na místě a zajišťují tak úspěch opatření.

 

Spolehněte se na naše kvalitní řešení a naše kompetentní odborné poradce. Obstarejte si potřebnou bezpečnost pro Vaše opatření.

SPECIALIZOVANÉ SYSTÉMY PRODUKTŮ PRO IZOLACE, OCHRANU A SANACI

Našim partnerům, kteří jsou činní v pozemním stavitelství, nabízíme specializované systémy produktů pro izolace, ochranu a sanaci komerčních a obytných stavebních objektů. K tomu patří účinné bituminózní těsnicí systémy a těsnicí systémy bez bitumenu a vysoce odolné vysoce výkonné Ochranné vrstvy pro podlahy, stěny a stropy, stejně jako mazaninové systémy, omítky a malty. Také pro sanaci historických stavebních objektů disponujeme celou řadou speciálních systémů produktů, se kterými bude cenná stavební substance trvale chráněna před vodou a škodlivými soli a jejichž hodnota bude dlouhodobě zajištěna.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123