Výzvy & řešení

Při stavbě a sanaci větrných elektráren vyžaduje trvalá ochrana a dlouhá životnost stavebního díla zvláštní pozornost. Společnost MC nabízí řešení pro všechny fáze při výstavbě větrných elektráren a také speciální systémy pro ochranu a sanaci pro jejich dlouhodobé udržování.

 

Optimalizujte Vaší výrobu betonu pro zhotovení základů

Velká množství betonu, vysoké hydratační teplo, nepříznivé povětrnostní podmínky ...

Toto je výběr výzev při výrobě základu pro větrné elektrárny. S přísadami společnosti MC jako například s multifunkčními ztekucovači řady produktů Muraplast nebo se zpomalovači řady Centrament Retard zvládnete jakoukoliv z těchto výzev. Pro vyvarování se potížím při vytvrzení betonu, nabízí společnost MC s řadou Emcoril také širokou paletu prostředků pro dodatečnou úpravu betonu.

Optimalizace výroby betonových prefabrikátů

Zvýšení produktivity a výkonu při výrobě betonových prefabrikátů

Každý projekt se představuje s individuálními výzvami, ať už ohledně přísad a cementů pro beton, neobvyklých povětrnostních podmínek nebo také specifických požadavků na beton co se týče odolnosti. Všechny tyto proměnné musí být zohledněny, aby bylo možné vyvinout optimální betonovou směs. Společnost MC Vám nabízí s přísadami na bázi PCE řady produktů MC-PowerFlow, ztekucovači Muraplast nebo také s urychlovači tvrdnutí MC-FastKick nejnovější generace širokou paletu přísad do betonu pro jakoukoliv aplikaci. Díky tomu zvýšíte Vaší produktivitu a výkonnost v procesu výroby a zvýšíte produkci.

Ochrana stavebních objektů a zvýšení jejich životnosti

Odolávat vůči větru, CO2 a chloridům

Větrné elektrárny jsou vystaveny zatížením ze strany soli, otěru, vibrací a pohybů, které mohou stavebnímu dílu způsobit škody. S vysoce výkonnými ochrannými vrstvami společnosti MC z programu produktů MC-Color chráníte beton Vašich větrných elektráren trvale proti těmto agresivním vlivům. Jsou otevřené difuzi vodní páry, pružné, vysoce odolné a rychle dochází k jejich vytvrzení. V kombinaci s naším technickým poradenstvím a podporou Vám dodáme nejlepší technické řešení, aby bylo Vaše stavební dílo trvale chráněno, a aby byla zvýšena jeho životnost.

Spojování a slepování betonových prefabrikátů

Pro snadné spojování a slepování betonových prefabrikátů

Důležitým hlediskem pro úspěch stavby větrné elektrárny je bezpečné a silové spojení a slepení betonových prefabrikátů a také vytvrzení použité zálivkové hmoty a ucpávkového materiálu. Použitím produktů Emcekrete 80 a MC-DUR 1300 Plus obdržíte nejlepší technické vlastnosti pro tyto aplikace a snížíte tím dokonce časy nasazení jeřábů.

Sanace betonu

Provedení jisté sanace poškození betonu ve stavebním díle se systémy náhrady betonu společnosti MC

Pro případ, že beton Vaší větrné elektrárny je poškozený a musí se zesílit, nabízí společnost MC s řadou Nafufill širokou paletu systémů náhrady betonu pro velmi rozdílná zadání úkolů. S produkty Nafufill LM, Nafufill KM 220, Nafufill KM 230 a Nafufill KM 250 jsou zde pro Vás k dispozici čtyři sanační malty, které splňují nejen požadavky EN 1504 část 3, nýbrž dávají projektantovi také potřebnou jistotu. Díky tomu dostanete Vaši sanaci betonu na další vyšší úroveň.

Injektáž trhlin a dutin

Uzavření trhlin a dutin a vyvarování se následným škodám

Trhliny a dutiny v betonu větrných elektráren vznikají v takřka téměř každém stavebním díle a mohou mít mnoho příčin. S řadou produktů MC-Injekt Vám společnost MC nabízí na celém světě jedinečně účinné, výkonné, injektážní systémy, se kterými budete schopni jistě a trvale uzavřít a utěsnit trhliny a dutiny a také zabránit následným škodám.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123