Výzvy & aplikace

EFEKTIVNÍ POHON DÍKY SPRÁVNÉMU KONDICIONOVÁNÍ PŮDY

Efektivní použití Erddruckschildenu v mechanizovaném tunelování vyžaduje rovnoměrnou podporu pracovní plochy, ve které těžená zemina slouží jako nosné médium. Aby byly splněny požadavky kladené na nosné médium, musí být provedena opatření pro úpravu půdy.

S MC-Montan Drive vám MC nabízí prostředky pro úpravu půdy speciálně přizpůsobené geologickým podmínkám, s nimiž kombinujete vysokou úroveň tunelového výkonu s maximální ekonomickou účinností, bezpečností a šetrností k životnímu prostředí.

PRSTENCOVÁ MALTA PRO STABILIZACI TUNELOVÝCH TRUBEK

Během pohonu se vytvoří prstencová mezera mezi štítem a nadcházející zemí. To je vyplněno prstencovou mezerovou maltou a stabilizováno. Díky tomu lze minimalizovat usazování a uvolňování nadcházejících hor.

V prstencovité mezeře se přitlačila tuhost a síla maltové prstencové mezery, která odpovídá těm z nadcházejících hor. Se systémem MC-Montan Grout MC přizpůsobil MC formulaci maltové prstencové mezery 1K a 2K, které lze přizpůsobit specificky pro nadcházející horninu. Každá trubice tunelu tak dostává optimální podestýlku s minimálním poklesem.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123