KDO JSME

Společnost MC-Bauchemie je jedním z předních mezinárodních výrobců produktů a technik v oblasti stavební chemie s pobočkami ve více než 40 zemích okolo celé zeměkoule a s více než 55letou úspěšnou historií. Je jedno, zda v prodeji, řízení výroby, v administrativě, v oblasti výzkumu & vývoje nebo ve výrobě - nabízíme Vám velké množství zajímavých zaměstnání v dynamicky rostoucím podniku. Máte o nás zájem?

 

NAŠE HODNOTY

„Podnik je jen tak dobrý, jak dobří jsou jeho zaměstnanci." Tento citát našeho zakladatele firmy pana Heinricha W. Müllera je stále vůdčí ideou pracovníků ve vedení a vývoji u společnosti MC. Naši pracovníci využívají svůj osobní volný prostor k tvořivosti a spolupracují ve vlastní odpovědnosti a aktivně v týmu.

Jsou to přístupní, odborně znalí a na zákazníka orientovaní lidé, kteří se s největší pečlivostí věnují každému projektu, a kteří pomáhají našim zákazníkům a kolegům s individuální poradenskou činností tak, aby našli nejlepší řešení, a aby jim dali potřebnou bezpečnost a vnitřní klid. Toto je jedním z důvodů pro více než 55 let trvající úspěšnou historii společnosti MC.

CO NABÍZÍME

Spojujeme výhody rodinného podniku s výhodami globálně činného koncernu a nabízíme učňům, absolventům a zkušeným odborníkům velmi dobré nástupní příležitosti a perspektivy kariéry. Naši pracovníci profitují z velmi mnohostranných činností, velkého osobního volného tvůrčího prostoru a z velké vlastní odpovědnosti.

Klademe velký důraz na školení a další vzdělávání a doprovod našich pracovníků, se systematickými školícími programy a programy dalšího vzdělávání, a sice hned od samotného začátku.

TOP JOB - Pracovní ocenění firmy

Poprvé v roce 2017 se skupina MC-Bauchemie zúčastnila soutěže zaměstnavatelů TOP JOB a v únoru 2018 získala ocenění zaměstnavatele TOP JOB. Zeag GmbH - Centrum pro atraktivnost zaměstnavatelů přijímá společnosti, které pracují zvláštním způsobem.

K naší tiskové zprávě
KOHO HLEDÁME

Pracovníky s dobrými odbornými a osobními schopnostmi a také správná motivace, srdce a rozum jsou vždy vítány ve všech oblastech společnosti MC – od administrativy přes oblast výzkumu & vývoje a výroby až po řízení produktu, Business Development a prodej. Solidní technické znalosti nebo znalosti v oblasti podnikové ekonomiky jsou přitom velmi důležité, ale mnohem větší význam má pro nás osobnost člověka. Měli by být společenský, měli by pracovat samostatně s orientací na cíl a měli by disponovat dobrou porcí vlastní angažovanosti a zapálení.   Kromě toho by měli mít radost ze spolupráce s lidmi z různých národů a kultur, a měli by dát najevo otevřenost, zvídavost a spolehlivost. Pokud se tyto vlastnosti shodují s Vašimi vlastnostmi, tak jste u společnosti MC správně. Využijte Vaši šanci!

K našim nabídkám míst …

PERSPEKTIVY A ŠANCE KARIÉRY

Kariéry jsou u společnosti MC stejně tak individuální jako osobnosti, které zde pracují. Nabízíme mnohostranné činnosti, které spojují velký osobní volný tvůrčí prostor s přiměřeným stupněm vlastní odpovědnosti.

VÁŠ VSTUP DO SPOLEČNOSTI MC

Ať už učni, absolventi nebo odborníci, motivované spolupracovnice a spolupracovníci se zápalem pro to, co dělají, a také se zdravým lidským rozumem jsou v našem podniku vždy vítání – ať už v oblasti výzkumu & vývoje, prodeje, řízení produktu, v administrativě, v našich skladech nebo také ve výrobě.

Nabízíme Vám jako mezinárodně činný rodinný podnik krátké, přímé cesty při rozhodování a atraktivní možnosti rozvoje. U společnosti MC neexistují žádné pevné kariérní žebříčky, naopak každý pracovník má sám možnost si se svojí osobní angažovaností a nasazením vybudovat svůj vlastní žebříček.

 

Chcete si u nás vybudovat svůj vlastní kariérní žebříček?

 • Mezinárodní praktikanti

  Nabízíme absolventům vysokých škol mezinárodní vzdělávací program, ve kterém se seznámí s produkty a technikami společnosti MC, budou sbírat zkušenosti na stavbě a v projektech a budou mít možnost vybudovat interní a externí síť. Buď Vás připravíme za 18 až 24 měsíců pro nějaký odpovědný úkol v některé z našich zemských nebo regionálních organizací (International Traineeship). Nebo s Vámi bude již pevně uvažováno pro nějaký úkol v naší mezinárodní organizaci a budete po dobu 12 měsíců intenzivně připravováni v Německu a/nebo v nějaké jiné zemi na tuto budoucí výzvu (International Career Preparation).

 • Absolventi vysokých škol & Mladí profesionálové

  Těm, kteří ukončili své studium jako stavební inženýr/inženýrka, chemik/chemička, mineralog/mineraložka nebo podnikový ekonom/podniková ekonomka, nebo již pracovali několik let ve svém oboru, nabízíme mnoho zajímavých pracovních míst a možností nástupu u společnosti MC – od oblasti výzkumu & vývoje přes výrobu a administrativu až po prodej a řízení produktu. Po systematickém základním výcviku na začátku převezmete rychle odpovědnost a získáte šance, abyste pracovali samostatně a dále se rozvíjeli. Přitom budete doprovázeni zkušenými mentory. Chopte se Vaší šance a přijďte k nám!

 • Profesionálové

  Pokud disponujete rozsáhlými zkušenostmi jako stavební inženýr/inženýrka, pracovník/pracovnice prodeje, aplikační technik/technička nebo manažer/manažerka Business Development ve stavebním průmyslu, tak jste u společnosti MC naprosto správně. Stále hledáme kvalifikované pracovnice a pracovníky, kteří jsou schopni náš obchod dále úspěšně rozvíjet. Nabízíme Vám mnoho zajímavých a atraktivních pracovních míst a možnost s námi růst.

 • Absolventi škol

  Společnost MC-Bauchemie se velmi silně angažuje při prvním zaškolování absolventů škol: V současnosti vzdělává společnost MC v Německu celkem 45 učňů, každý rok tím obdrží 15 mladistvých smlouvu o učebním poměru v obchodním nebo obchodně-technickém úseku. V rámci jejich dvou až tříletého učebního poměru projdou učni všemi důležitými odděleními v podniku a pracují aktivně jako součást týmu v každodenní rutině. V této době jsou dokonce možná nasazení v zahraničí v zemských zastoupeních. Po úspěšném absolvování výuky mohou ctižádostiví, angažovaní učni s dobrým prospěchem dále utvářet svoji cestu u společnosti MC. Existuje mnoho příkladů bývalých učňů, kteří udělali svoji kariéru u společnosti MC.

PODNIKOVÉ OBLASTI

Při všech našich obchodních činnostech se řídíme principy kvality a orientace na zákazníka. 

Počínaje našimi výrobními závody přes naše laboratoře a naše sklady až po naši logistiku a náš prodej dodržujeme stejné vysoké standardy.

Našim zaměstnancům, kteří jsou nejdůležitějším pilířem našeho podnikového úspěchu, nabízíme zajímavá pole činnosti a dobré možnosti rozvoje.

 • Administrativa

  Administrativa společnosti MC zahrnuje různé oblasti a funkce. Zatímco nákup nakupuje suroviny a zboží, které jsou potřebné pro proces výroby, stará se úsek Human Resources o to, aby byli nalezeni noví zaměstnanci a aby se stávající zaměstnanci dále rozvíjeli. Úsek financí a účetnictví se zabývá se systematickou evidencí, sledováním a informační sumarizací peněžních toků a toků zboží pro řízení a plánování podniku. Úsek Marketing/Komunikace se stará o uvedení produktů na trh a také o informovanost pracovníků a externích cílových skupin.

 • Business Development Management

  Oblasti Business Development Management náleží v mezinárodně činném podniku, jako je společnost MC, důležitá role. Naši manažeři Business Development se starají o plynulou komunikaci mezi úseky podniku v centrále v Německu a v zemích, za které jsou odpovědní. Kromě toho podporují své regionální manažery a také vedoucí obchodu zemí při rozšiřování jejich obchodu, zpřístupnění nových trhů a zvýšení tržních potenciálů.

 • Logistika

  Naši pracovníci v oblasti logistiky pracují na rozhraní mezi výrobou a prodejem na jedné straně a mezi našimi zákazníky na druhé straně a starají se o optimální plánování skladování, překládky a přepravy zboží. Každodenně se zasazují o to, aby naši zákazníci obdrželi své produkty just in time, a sledují vždy cíl, aby je uspokojili se spolehlivým servisem a včasnou dodávkou.

 • Global Product Management

  Global Product Management je spojovacím článkem mezi úseky podniku Výzkum & Vývoj, Business Development Management, Fields of Expertise a Prodej. Naši produktoví manažeři jsou odpovědní za svoji příslušnou oblast produktů a také za nové vývoje produktů a jejich uvedení na trh s orientací na cílovou skupinu. Pomáhají prodeji v zemích a Fields of Expertise jak při technických dotazech, tak i s marketinkovými dokumenty a provádí školení produktů.

 • Field of Expertise

  Naši pracovníci jsou v oblasti Fields of Expertise kompetentní pro spojení know-hows společnosti MC v určitých polích expertů a starají se o celosvětový přenos know-how uvnitř společnosti MC. Spolupracují velmi úzce s Global Product Management, Regional Management a také Business Development Management, a provádí analýzy trhu, aby nalezli potenciály pro nové cílové trhy. Vyvíjejí následně produktové a prodejní strategie, aby zpřístupnili tento tržní potenciál, a podporují prostřednictvím korekčních marketinkových opatření a školení.

 • Prodej

  Prodej má pro společnost MC-Bauchemie centrální význam, protože naši pracovníci prodeje udržují přímý kontakt s našimi zákazníky a prodávají naše produkty. Musí znát velmi dobře systémy produktů společnosti MC a musí být schopni na specifické potřeby našich zákazníků nabízet vhodná řešení. Jsou příslušní pro nějaký region a musí tento samostatně a ve vlastní odpovědnosti zpracovávat. Starají se o to, aby vybudovali a pečovali o síť ze zákazníků a partnerů, a aby také získávali nové zákazníky. Přitom jsou v každodenním obchodě podporováni naší prodejní vnitřní službou, naší aplikační technikou, a také produktovým managementem.

 • Výzkum & Vývoj

  Inovace zavazuje, být neustále o krok před standardem a zavedeným stavem techniky – to je současně náš požadavek a to, co nás žene vpřed. Výzkum a vývoj nových produktů a systémů je odjakživa hluboce zakotven v našem podniku a je jedním z důvodů pro úspěch společnosti MC-Bauchemie. Deset procent našich zaměstnanců je činných v oblasti výzkumu a vývoje. Chemici, mineralogové a technici stavebních hmot z našich laboratoří velmi úzce spolupracují celosvětově s technickým produktovým managementem a s našimi odbornými poradci z prodeje. Na této půdě se daří inovačním nápadům a řešením, které jsou přizpůsobeny podle speciálních potřeb našich partnerů přímo na místě. Tak jsme v uplynulých pěti desetiletích vyvinuli řadu produktů, které se později staly průmyslovými standardy.

 • Výroba

  V současnosti máme na celém světě více než 20 výrobních závodů od Německa přes Brazílii, Rusko, Indii a Guineu až po Vietnam. Vyrábíme přísady, malty, omítky, potěry, lepidla, barvy, krycí nátěry, hmoty pro těsnění spár nebo také speciální ochranné vrstvy. Tyto vyrábíme se speciálními surovinami a recepturami a využíváme přitom nejmodernější techniku a také know-how našich pracovníků.

PRÁCE U SPOLEČNOSTI MC

Využívání volného tvůrčího prostoru, převzetí odpovědnosti, společně něčím pohnout a růst – to si naši zaměstnanci váží na společnosti MC.  A oni to splácejí zpět s angažovaností, loajalitou a dlouhodobou příslušností.

VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ

person

"Můj požadavek a moje osobní pobídka současně, je za dobu 20 let, kdy pracuji u společnosti MC to, abych nabídl svým zákazníkům dobrou kvalitu a dobré služby, a abych se  přitom sám dále rozvíjel."

Luzian Haida, pracovník služby zákazníkům

person

"Již více než 11 let pracuji ráda u společnosti MC a vážím si spolupráce s motivovanými kolegy, silného týmového ducha a otevřené komunikace."

Dr. Jana Schütten, Global Product Manager

person

"U společnosti MC mám od samotného začátku pocit sounáležitosti. Mě se líbí pracovat v podniku, který mě nadchne a dá mi možnost s ním růst, a přitom se dále rozvíjet."

Maria L. Perez, Business Development Manager

person

"V týmu s produktovým managementem, laboratoří a zákaznickou službou společně pracovat na nových vývojích, nechat zapojovat vlastní nápady a blízkost k zákazníku jsou věci, které bych nechtěl postrádat."

Uwe Strauch, aplikační technik

ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

„Podnik je jen tak dobrý, jak dobří jsou jeho zaměstnanci“ – citát našeho zakladatele firmy pana Heinricha W. Müllera je stále jednou z vůdčích idejí v oblasti rozvoje pracovníků a odráží se obzvlášť v našem školení a dalším vzdělávání. Na celém světě má vynikající pověst a je v této formě jedinečný. Nabízíme našim pracovníkům systematické vzdělávání a podporu, které jsou orientovány podle jejich možností, přání a samozřejmě také jejich ochoty. Naše školení a další vzdělávání vytváří kompetenci a současně motivaci – a je na prospěch nejen zaměstnanci, nýbrž obzvlášť našim zákazníkům. Toto je podstatný stavební kámen našeho úspěchu

ZÁKLADNÍ A NÁVAZNÁ ŠKOLENÍ

Nastupující zaměstnanci obdrží u společnosti MC vedle individuálního zapracování také systematická základní a návazná školení, při kterých se teoreticky a prakticky seznámí s našimi technologiemi produktů a s metodami.

Vedle témat týkajících se produktů, jsou společně pokryta také témata podnikové ekonomiky a prodeje. Tak připravujeme naše pracovníky ideálně na jejich úkoly.

Školení se konají vícekrát v roce pro naše na celém světě činné pracovníky v německém a anglickém jazyce.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Po jejich nástupu do podniku neztrácíme naše nové pracovníky z oka. S různými nabídkami pro další vzdělávání podporujeme Váš úspěch a Váš další průběh kariéry. Mnoho školení provádíme přímo v našich podniku patřících vzdělávacích centrech.

Od školení prodejců přes kancelářská školení až po prezentační semináře nabízí v praxi osvědčení experti z našeho vlastního podniku a externí specialisté široké spektrum zajímavých a napínavých témat dalšího vzdělávání.

Kromě toho nabízíme našim pracovníkům také možnost účastnit se jazykových kurzů, abychom je jazykově ještě lépe připravili pro mezinárodní úkoly.

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ

Management nese velkou odpovědnost za úspěch a další rozvoj podniku, ale také za vedení a podporu zaměstnanců. Proto jsou na programu pro naše manažery k dispozici na jedné straně školení, která se týkají podnikové ekonomiky a strategie. 

Na druhé straně interní a externí semináře pro vedoucí pracovníky zajišťují, aby naše zásady spolupráce a vedení byly také skutečně používány. 

Naše perspektivní pracovníky pro budoucí vedoucí funkce podporujeme kromě toho již mnoho let prostřednictvím modulárního školícího programu, který je připravuje na budoucí vedoucí úkoly.

VOLNÁ MÍSTA

Pracovníci s hlavou, srdcem a správnou motivací jsou u společnosti MC ve všech úsecích podniku vždy vítáni – od prodeje přes řízení produktu, administrativu, až po laboratoř a výrobu. Pokud není vypsáno žádné volné místo, které se hodí k Vašim znalostem, zkušenostem a zájmům, tak nám prosím zašlete iniciativně Vaše dokumenty k žádosti o místo. Rádi poté u nás v podniku prověříme Vaše možnosti využití. Těšíme se na Váš kontakt a na brzké setkání s Vámi.

Kontaktieren Sie uns

Sie wollen mit uns in Kontakt treten oder sich initiativ bewerben?
Dann nutzen Sie unser Kontaktformular.

 • MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

  Am Kruppwald 1-8
  46238 Bottrop
  Germany
  Phone +49 2041 101 0
  career@mc-bauchemie.com

Odeslat
CHCETE SE U NÁS UCHÁZET O PRACOVNÍ MÍSTO?

U nás jsou pracovníci s hlavou, srdcem a správnou motivací vždy vítáni.

K našim nabídkám ...
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123