Výzvy & aplikace

TRVALE STABILNÍ SPOJENÍ

Pokud jde například o to, abyste spojili desku stroje, která je umístěná na betonovém základě, silově s betonem, tak jsou žádány zálivkové betony, zálivkové malty nebo také injektážní malty. S jejich pomocí se mohou vyplnit konstrukčně podmíněné stavební mezery. Vytvrdnou bez dutin a vytvoří trvale stabilní spojení s podkladem. Kromě toho mohou tyto produkty také bezpečně mezi sebou spojovat prefabrikované díly. S naší řadou produktů Emcekrete Vám nabízíme suché směsi připravené k použití, které sestávají z cementu, minerální kamenné drti, přísad a/nebo příměsí, a které mohou být po přidání vody rychle a jednoduše zpracovány přímo na místě.

Ať už musí být zality mezery mezi betonovými prefabrikáty, ložiska mostů, podlahové spáry, základové patky, upevňovací svorníky, stožáry, kolejnice nebo zařízení pro využívání větrné energie – nabízíme Vám pro každý požadavek vhodné produkty, které se liší ohledně největší velikosti zrna, konzistence a vývoje pevnosti.

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO OPATŘENÍ FORMOU ZALÉVÁNÍ S VYSOKÝMI ČASNÝMI ZATÍŽENÍMI

Obzvlášť při stavbě plotů a také při stavění stožárů trolejových vedení je požadována zálivková malta s rychlým vytvrzením. K použití připravená blesková zálivková malta Emcekrete DBS 5-F dosahuje extrémně vysoké počáteční pevnosti, a pomáhá taková opatření formou zalévání rychle, bezpečně a precizně realizovat.

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123