KineticBoost-Technology® - nový standard pro podlahové ochranné vrstvy

Feb 15, 2024

Ať už se jedná o průmysl, parkoviště, obchody nebo pozemní stavby, požadavky na podlahy jsou stejně rozmanité jako jejich použití. Mnoho zavedených epoxidových (EP), polyuretanových (PU) a polymermetakrylátových (PMMA) systémů však dosahuje svých limitů, pokud jsou vystaveny nepříznivým okolním podmínkám, jako je vlhkost nebo příliš vysoké či nízké teploty. Společnost MC-Bauchemie vyvinula novou technologii, která je použitelná i v těchto náročných podmínkách a umožňuje rychlou realizaci estetických a vysoce odolných podlah s dlouhou životností. Technologie KineticBoost-Technology® nastavuje nové měřítko pro průmyslové podlahy a rozšiřuje spektrum použití jak časově, tak geograficky, a to daleko do zimního období a i do tropických oblastí, jako je jihovýchodní Asie.

 

Výhody a nevýhody běžných podlahových vrstev

Podlahové nátěry na bázi reaktivních pryskyřic mají obecně delší životnost než minerální podlahy. Lze je pokládat naprosto plynule a jsou odolné proti nárazům, poškrábání a otřesům. Díky hladkému povrchu se snadno udržují v čistotě i za ztížených hygienických podmínek. Jsou také vysoce odolné vůči mnoha chemikáliím a necitlivé vůči vysokým teplotním výkyvům, k nimž může docházet například v potravinářských provozech. Jedná se o tekuté plasty na bázi reakčních pryskyřic, které se používají jako jedno-, dvou- nebo vícesložkové výrobky. Zatímco jednosložkové výrobky obvykle vytvrzují v důsledku vlhkosti, u dvousložkových a vícesložkových výrobků dochází k chemické reakci mezi základní pryskyřicí a tvrdidlem nebo katalyzátorem v tekutém plastu. Po určité době reakce tekutý plast ztvrdne, a tím bezproblémově utěsní povrchy.

 

Obecně lze říci, že tekutý plast na bázi PMMA reaguje obzvláště rychle, epoxidové pryskyřice se vyznačují vysokou mechanickou a chemickou odolností, zatímco polyuretany (PU) mají elastické vlastnosti. Jsou proto velmi všestranné - od dekorativních a designových podlah až po extrémně odolné a chemickým látkám odolné průmyslové podlahy. Všechny však mají jednu nevýhodu: během zpracování v případě přítomnosti vlhkosti tvrdnou pouze s rušivými vedlejšími reakcemi.

 

Rušivé vedlejší reakce

Například epoxidové pryskyřice tvoří v přítomnosti vlhkosti a oxidu uhličitého karbamát v bílé pevné formě, zatímco katalyzátor PMMA se může nežádoucím způsobem rozkládat a ztrácet tak svůj účinek. V rámci polyuretanů reaguje izokyanátová složka s vodou za vzniku CO2, což může vést k nežádoucí tvorbě bublin v nátěru (viz. schéma níže). Z tohoto důvodu je aplikace klasických nátěrů na bázi reakčních pryskyřic při vysoké vlhkosti (> 80 % relativní vlhkost) kritická. Vzhledem k tomu, že se tyto případy v mnoha oblastech světa vyskytují často a není možné provádět žádné nátěry, je plánování a realizace pro projektanty, majitele budov a montážní firmy omezená.

 

 

MC-DUR TopSpeed - řešitel problémů

Problém omezených možností zpracování řeší společnost MC již řadu let vývojem speciálního pryskyřičného systému MC-DUR TopSpeed pro podlahy v průmyslu a stavebnictví, který lze zpracovávat i za nepříznivých podmínek prostředí. Inovativní nátěrový systém je založen na nové speciální chemii pojiva KineticBoost-Technology® a umožňuje provádět nátěry i při vysoké vlhkosti a vlhkosti podkladu a při rozšířeném rozsahu teplot od 2 do 35 °C. S nátěrem MC-DUR TopSpeed lze průmyslové podlahy ve vnitřních i venkovních prostorách vytvořit během několika hodin a po krátké době je plně zatížit.

 

Technologie KineticBoost-Technology®

Zrychlené vytvrzování MC-DUR TopSpeed je výsledkem technologie KineticBoost-Technology® vyvinuté společností MC. Kinetická reaktivita se mění tak, že voda je zachycována speciálním pojivem a vytváří se katalyticky aktivní druh. V důsledku záchytné reakce a extrémního zrychlení již není možná reakce vody s izokyanátovými skupinami. Vzhledem k tomu, že reaktivita těchto nátěrových hmot se prakticky nemění ani při nízkých okolních teplotách, lze takové nátěry bezpečně aplikovat i při vysoké vlhkosti a nízkých teplotách těsně nad bodem mrazu. To také znamená: žádná citlivost na orosení a žádné mžourání na vlhkoměr a jinak relevantní riziko deště téměř nehraje roli díky rychlému vyschnutí nátěru na dotek, který je odolný proti dešti do 30 minut.

“Všechny součásti systému KineticBoost-Technology® využívají vliv vlhkosti a vlhka z okolí a přeměňují je na dodatečnou, zrychlenou reakci tvrdnutí.”

Rychlá pokládka, méně námahy

Všechny součásti systému KineticBoost-Technology® využívají vliv vlhkosti a vlhkosti z okolí a přeměňují je na dodatečnou, zrychlenou reakci tvrdnutí. Zvyšuje se také přilnavost nátěru k podkladu a jeho odolnost proti oděru a poškrábání. Kompletní průmyslovou podlahu lze zhotovit během jediného dne, což majitelům a projektantům budov ušetří spoustu času - zejména proto, že není třeba dalších cest na staveniště. Kromě toho lze práce provádět i za špatných povětrnostních podmínek, aniž by bylo nutné staveniště uzavírat nebo vytápět. Lze jej také použít k provádění nátěrů na podlahách za nepřerušení výrobních procesů.

MC-DUR TopSpeed byl použitý při ochraně parkovacích ploch nákupního střediska EUROPA SHOPPING MALL v Trnavě na Slovensku

 

Větší manévrovací prostor při pokládce podlah

Podlahové nátěry na bázi epoxidových, polyuretanovývh a PMMA pryskyřic dosahují svých limitů, pokud jsou vystaveny vlhkosti nebo příliš vysokým či nízkým teplotám. Nové reaktivní pryskyřice společnosti MC-Bauchemie na bázi technologie KineticBoost-Technology® naopak rozšiřují možnosti použití podlahových nátěrů. Umožňují bezpečné a rychlé nanášení nátěrů i v kritických okolních podmínkách, jako jsou nízké teploty do 2 °C, vysoké teploty do 35 °C, vysoká vlhkost a vlhkost podkladu. Všechny systémové komponenty využívají vlivu vlhkosti z prostředí a přeměňují ji na dodatečnou, urychlenou reakci tvrdnutí. Tím je zajištěna velmi dobrá přilnavost ke všem betonovým a potěrovým podkladům a mimořádně vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení. Projektanti, stavebníci a zpracovatelé tak mají větší manévrovací prostor při navrhování podlah v průmyslu a stavebnictví.

 

Velmi dobré výsledky v testu DAT
Technická univerzita v Kaiserslauternu porovnávala při testu otěru při pojíždění (Driving Abrasion Test) 2,5 mm silné souvrství s novým speciálním pryskyřičným povlakem na bázi technologie MC KineticBoost-Technology® se 4 mm silným standardním epoxidovým souvrstvím za naprosto stejných podmínek.

Jednalo se o simulaci jízdy s pneumatikou a zatížením 450 kg v 25000 cyklech na povrstveném betonovém podkladu.

Výsledek: MC povlak, který byl o polovinu tenčí, se v testu DAT osvědčil lépe než epoxidový povlak, který byl dvakrát silnější. Byl také mnohem snadněji čistitelný, mnohem snadněji se čistil od pryže z otěru pneumatik.

 

 

DAT Test
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123