90. léta 20. století: Náměstí Potsdamer Platz - nový střed Berlína

06.09.2022

Německé hlavní město je odedávna symbolem pro superlativy – a v době po pádu berlínské zdi přispívá náměstí Potsdamer Platz rozhodující měrou k tomuto vnímání. Konec konců je mezi roky 1994 a 2001 považováno nejen za největší, nýbrž také nejzajímavější staveniště uvnitř města v Evropě. Na tomto staveništi je v neposlední řadě požadováno know-how společnosti MC.

Pohled na staveniště
Pohled na staveniště "Nový střed Berlína" na konci devadesátých let.
© MC-Bauchemie 2022

Náměstí Potsdamer Platz je zcela zvláštním místem ve zcela zvláštním městě. V krásné době - Belle Epoque - 19. století zde vznikají světácká místa setkání globální High Society, na začátku 20. století vzniká kavárna Wertheim jako magnet pro přitažení publika, ve dvacátých letech je již nejrušnějším náměstím v Evropě. Po druhé světové válce probíhá napříč náměstím Potsdamer Platz dělící čára mezi dvěma společenskými systémy, která je v šedesátých letech zacementována stavbou Berlínské zdi.

Vzniká nové centrum

Po pádu vzniká na náměstí Potsdamer Platz nové městské centrum Berlína, s četnými kancelářskými a obytnými budovami, restauracemi, zábavními a nákupními centry. Mezinárodně renomované koncerny investují na tomto historicky významném místě do budoucnosti. Tak zřizuje koncern Daimler-Benz s objemem investic ve výši cca 4 miliard Euro na ploše celkem 68000 m2 novou městskou čtvrť. Protože souvislé velké zástavby v takových dimenzích vedou tak jako tak rychle k problémům s městkou bilancí spodní vody, tak je situace na základě na náměstí Potsdamer Platz převažující vysoké hladiny spodní vody obzvlášť problematická. Nicméně polovina investic je naplánována pro podzemní stavební opatření. To vede ke zvláštním výzvám – a to i pro přizvanou společnost MC.

 

Základy pod vodou

V důsledku výkopů stavebních jam se v průběhu času vytvoří umělá jezera. Proto má poprvé v historii stavebnictví vzniknout zpětně zakotvené betonové podloží s ocelovými vlákny vyztuženého betonu ukládaného pod vodou (vodotěsný beton) o velikosti řádově 24000 m2 a s hloubkou stavební jámy 20 m. Již ve fázi vypsání veřejné zakázky je předložen důkaz zabudovatelnosti pod vodou ukládaného a ocelovými vlákny vyztuženého betonu. Protože vlákna v betonu silně snižují tekutost v betonu, musí se složení betonu oproti „normálnímu“ betonu podstatně změnit. Protože pouze „v jednom nalití“ betonovaná pole zaručují těsnost podloží z pod vodou ukládaného betonu, tak se pro případ vynuceného přerušení prací zpracovatelnost čerpaného betonu s ocelovými vlákny a ztekucovači v závislosti na povětrnostních vlivech zpožďuje až na maximální dobu 20 hodin. Současně musí být zajištěno, aby se dodávka betonu mohla uskutečňovat ve dne v noci.

Maximální výkon – maximální úspěch

Aby bylo toto novum úspěšně realizováno, tak jsou od všech zúčastněných požadovány skvělé výkony. Na základě obrovských vodních jam jsou základové desky z pod vodou ukládaného betonu zhotovovány s pomocí potápěčů. Přitom má nejvyšší význam, aby byly docíleny dobré zpracovatelské vlastnosti. A společnost MC to umožní: Základové desky jsou zušlechtěny pomocí přibližně 250 tun ztekucovače a 50 tun zpomalovače tuhnutí betonu se známou spolehlivou kvalitou produktu. 

 

Náměstí Potsdamer Platz se následně mění v razantním tempu. V dřívější hraniční oblasti vzniká nová městská část hlavního města, která sestává z 19 domů, deseti nových ulic, centrálního náměstí, náměstí Marlene-Dietrich-Platz, a z vodní plochy o rozloze okolo 12000 m2

 

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123