První desetiletí 21. století: Taiwanská vysokorychlostní železnice

14.09.2022

Výstavba vysokorychlostní železniční trati Taiwan High Speed Rail (zkráceně THSR) v Čínské republice na Taiwanu se stává od roku 2004 do roku 2006 opravdovým mamutím projektem. Je to do dnešního data největší projekt v historii společnosti MC – a první ověřovací zkouška pro na začátku prvního desetiletí tohoto nového tisíciletí nově vyvinuté přísady do betonu série Z4 na bázi polykarboxylátetheru (PCE).

Taiwanská vysokorychlostní železnice byla postavena v rekordním čase něco málo přes dva roky.
Taiwanská vysokorychlostní železnice byla postavena v rekordním čase něco málo přes dva roky.
© MC-Bauchemie 2022

Taiwanská vysokorychlostní trasa High Speed Rail spojuje obě největší města ostrovní republiky: na severu položené hlavní město Tchaj-pej a přístavní město Kaohsiung na jihu. Když železniční vysokorychlostní trasa, která je ještě stále celosvětově považována za jeden z nejnáročnějších projektů v oblasti infrastruktury, začátkem roku 2007 zahájila svůj provoz, měli účastníci projektu za sebou právě ukončenou dobu výstavby v délce 27 měsíců. V tomto okamžiku bylo na trase s délkou okolo 350 kilometrů prostavěno více než 13 miliónů m3 betonu. Téměř neuvěřitelný stavební výkon, ke kterému společnost MC významnou měrou přispěla na dvou stavebních úsecích s více než 3 milióny m3 prostavěného betonu.

Nové požadavky na betony

Protože plánovaná nová železniční trať musí být vedena zemětřesením ohroženou oblastí, jsou pro stavbu vrtaných pilot, pilířů a mostů, základů, sloupů a dalších trasových prvků požadovány vysoce výkonné betony. Musí vyhovovat nejvyšším nárokům nejen co do pevnosti, nýbrž musí mít kromě toho při teplotách až do 40 °C dobu zpracovatelnosti v délce 8 hodin. Vedle klasické přísady do betonu Muraplast FK 88 se pozornost rychle soustředí na směr udávající vyvinutou novinku společnosti MC: několik let předtím vyvinutý polymerní roztok Z4.

Výzkum přísad na bázi polykarboxylátetheru (PCE) u společnosti MC

Již na začátku devadesátých let podniká oddělení výzkumu & vývoje společnosti MC první kroky v syntetizaci polymerů. V roce 1994 prezentuje Dr. Wolfgang Karl první recepturu produktu, která je nejprve objednána a vyráběna u výrobce ve mzdě. Prudce se rozvíjející stavební průmysl této doby má nezkrotný hlad po betonu – a vedení společnosti MC věří v potenciál a růst nové řady produktů. Tak je dále sledován jejich další vývoj. To vyústí v polymerní roztok Z1, který konečně vede k vyvinutí produktu Centrament N 10, první přísadě do betonu společnosti MC na bázi polykarboxylátetheru.

Nový produkt zajišťuje při hospodárném dávkování lepší dispergování cementu, zaručuje zlepšení zpracovatelnosti betonu a má lehce zpožďující účinek. Produkt má dobrý ohlasu výrobců betonu, takže je zintenzivněn výzkum a vývoj dalších produktů na bázi polykarboxylátetheru. To vede v roce 2000 k vývoji patentovaného polymerního roztoku Z4.

Cestu udávající řešení na bázi polykarboxylátetheru

Polymerní roztok Z4 se prokáže v mnoha řadách pokusů jako ideál pro použití při stavbě železniční vysokorychlostní trati na Taiwanu. Tak vyvine společnost MC pro mamutí projekt speciální přísady do betonu, které jsou přesně přizpůsobené pro používané cementy a extrémní klimatické podmínky. Z produktu Z4 vznikne následně celá stavebnice s deseti různými polymery. Aby bylo možné zajistit zásobování plánovaného velkého staveniště s obrovskými množstvími moderních přísad na bázi polykarboxylátetheru, je 25. července 2001 na ostrově Taiwan založena vlastní výrobní společnost MC-Bauchemie Taiwan, která je tam od té doby činná. Tak mohou být potřebné přísady od toho okamžiku vyráběny „přímo na místě“ v novém závodě.

Následně dodá společnost MC-Bauchemie Taiwan na stavby za dobu dvou let téměř 10000 tun přísad do betonu. Taiwanská vysokorychlostní železnice High Speed Railway se tím stává největším individuálním projektem v dosavadní historii společnosti MC. Její oficiální otevření 5. ledna 2007 ukazuje v tomto smyslu cestu nejen pro infrastrukturu ostrova Taiwan, nýbrž také pro řešení na bázi polykarboxylátetheru společnosti MC-Bauchemie.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123