MC-Proof eco je těsný vůči radonu

13.07.2020

Radon je plyn, který se v Německu regionálně vyskytuje v různých koncentracích v půdě, a který se může skrz netěsnosti dostat do vnitřních prostorů domů. Je nebezpečný, protože může způsobit rakovinu plic. Proto je důležité utěsňovat domy proti vniknutí radonu. Reaktivní utěsnění MC-Proof eco společnosti MC-Bauchemie bez obsahu bitumenu (dřívější označení Expert Proof eco) disponuje vysokou schopností překlenutí trhlin a je těsné vůči radonu. To bylo nedávno potvrzeno v jedné zkoušce.

Doposud podceňované riziko

Na radonu je fatální to, že je to plyn bez barvy, bez zápachu a bez chuti, a že proto není zpozorován. Odborní znalci v oboru radonu dokáží prostřednictvím speciálních testů a měřicích přístrojů zjistit zatížení radonem v domech. Doposud podceňovaný plyn vzniká rozpadem uranu a rádia, který je již milióny let v hlubinách země a proniká podle propustnosti půdy také na povrch země. Pod širým nebem se plyn velmi rychle ředí a je proto neškodný. Skrz netěsné základové desky v půdě, trhliny ve zdivu nebo průchody kabelů a potrubí se ale může dostat do budov a v okolním vzduchu se může obohatit. Ve sklepech a v nepodsklepených prostorách je koncentrace radonu běžně nejvyšší a klesá poté s větší výškou z jednoho podlaží k druhému. Podle Spolkového úřadu pro radiační ochranu (BfS) činí roční průměrná hodnota koncentrace radonu v obytných prostorách v Německu průměrně asi 50 Bq/m3. Přibližně pět až deset procent bytů v Německu vykazuje v pobytových místnostech hodnoty nad 100 Bq/m3 a přibližně 0,04 procenta hodnoty nad 1.000 Bq/m3.

 

Zabránit přístupu radonu

Spolkový úřad pro radiační ochranu (BfS) vyvinul společně se Spolkovým ministerstvem pro ochranu životního prostředí koncept pro ochranná opatření s cílem snížit zatížení radiací ze strany radonu v pobytových místnostech. Nový zákon o radiační ochraně říká, že vlastníci domů v oblastech s vysokým zatížením radonem musí učinit vhodná opatření pro utěsnění, aby zabránili přístupu radonu ze stavebního pozemku, případně aby tento přístup výrazně ztížili. Pokud bude v ročním průměru překročena hodnota 100 Bq/m3, měly by se učinit nějaké kroky. Nové budovy by měly být veskrze utěsňovány proti vlhkosti půdy a tím také proti pronikání radonu a ve stávajících budovách by měla být identifikována a odstraněna netěsná místa.

 

 

Reaktivní utěsnění MC-Proof eco poskytuje ochranu před radonem

MC-Proof eco, rychle tuhnoucí, vysoce pružné reaktivní utěsnění bez obsahu bitumenu (FDP) společnosti MC-Bauchemie je vhodné nejen pro utěsnění sklepních prostorů a vnitřních prostorů, které přichází do kontaktu s půdou, nýbrž také k utěsnění proti radonu. Toto potvrdila zkouška, která byla provedena na základě Technical Specification ISO/TS 11665-13 (Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon 222 - Part 13: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane two-side activity concentration test method; 2017). Pro měření byly u Spolkového úřadu pro radiační ochranu (BfS) použity kalibrované měřicí přístroje. Zkouška potvrdila, že u nanesené vrstvy MC-Proof eco s tloušťkou 4 mm je možné zajistit těsnost vůči radonu. Zkušební certifikát byl vystaven v lednu 2020, a je platný po dobu pěti let.

 

Spolehlivé utěsnění

Produkt společnosti MC-Bauchemie pro utěsnění stavebních objektů je možné nanášet bez předchozího nanesení základního nátěru na kolmé, horizontální a nakloněné plochy, jako plochy sklepů, půdních desek nebo základů. Dvousložkové reaktivní utěsnění je také vhodné jako utěsnění v přechodu k pro vodu nepropustným stavebním dílům a také jako utěsnění soklu v oblasti stříkající vody nebo také při zpevnění ochranných a izolačních desek. Vedle jeho těsnosti vůči vodě a radonu má také schopnost zpomalení karbonatizace a je odolné vůči rozmrazovacím posypovým solím podle DIN EN 13687-2:2002-05. Produkt MC-Proof eco se dá jednoduše zpracovávat a může se jak přetírat, tak i přeomítat.

 

Spolehlivé utěsnění

Produkt společnosti MC-Bauchemie pro utěsnění stavebních objektů je možné nanášet bez předchozího nanesení základního nátěru na kolmé, horizontální a nakloněné plochy, jako plochy sklepů, půdních desek nebo základů. Dvousložkové reaktivní utěsnění je také vhodné jako utěsnění v přechodu k pro vodu nepropustným stavebním dílům a také jako utěsnění soklu v oblasti stříkající vody nebo také při zpevnění ochranných a izolačních desek. Vedle jeho těsnosti vůči vodě a radonu má také schopnost zpomalení karbonatizace a je odolné vůči rozmrazovacím posypovým solím podle DIN EN 13687-2:2002-05. Produkt MC-Proof eco se dá jednoduše zpracovávat a může se jak přetírat, tak i přeomítat.


Vaše kontaktní osoba:
Saki M. Moysidis, PR-Manager

MC-Proof eco společnosti MC-Bauchemie, rychle tuhnoucí, vysoce pružné reaktivní utěsnění bez obsahu bitumenu, je těsné vůči radonu. Je vhodné pro utěsnění sklepních prostorů a vnitřních prostorů, které přichází do kontaktu s půdou, proti vlhkosti a vodě a také radonu.  © MC-Bauchemie 2020
MC-Proof eco společnosti MC-Bauchemie, rychle tuhnoucí, vysoce pružné reaktivní utěsnění bez obsahu bitumenu, je těsné vůči radonu. Je vhodné pro utěsnění sklepních prostorů a vnitřních prostorů, které přichází do kontaktu s půdou, proti vlhkosti a vodě a také radonu. © MC-Bauchemie 2020
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123