MC-Color T 21 - nový jednosložkový ochranný systém pro tunely

14.03.2022

S nově vyvinutým MC-Color T 21 přinesla MC-Bauchemie na trh první jednosložkový nátěr, který byl testován a schválen jako ochranný systém v souladu se směrnicemi a požadavky ÖBV, ASTRA, ZTV-ING část 5 Tunely a ve skladbách OS 2 a OS 4. MC-Color T 21 není v žádném případě horší než dvousložkové nátěry na bázi reakčních pryskyřic a také nabízí zlepšený světelný výkon s optimálním stupněm lesku, zjednodušené a rychlejší čištění, nižší provozní náklady, vyšší odolnost a velmi dobrou ekologičnost. Splňuje také všechny požadavky na chování při požáru.


Na nátěrové systémy pro vnitřní plochy tunelů jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska jasu, lesku a odrazu světla a také požární ochrany. Kromě toho musí chránit beton a měly by být méně náchylné na nečistoty a snadno čistitelné. Až dosud mohly tyto výkonnostní charakteristiky splňovat pouze dvousložkové systémy na bázi reakční pryskyřice. S nově vyvinutým MC-Color T 21 uvedla MC-Bauchemie na trh jednosložkový ochranný nátěr připravený k okamžitému použití, který nejen splňuje tyto požadavky, ale nabízí i další výhody pro projektanty a provozovatele konstrukcí dopravních tunelů.

 

Tunelový nátěr MC-Color T 21 spojuje výhody dvousložkových a jednosložkových produktů

Inovativní tunelový nátěr od MC-Bauchemie je založen na bázi vodní, jednosložkové akrylátové disperze, která je k dispozici v různých barvách a kombinuje výhody dvousložkového produktu s výhodami jednosložkového produktu. Ochranný nátěr MC-Color T 21, který lze nanášet válečkem a strojním airless-nástřikem, je velmi odolný, trvanlivý a lze jej nanášet přímo z otevřeného kbelíku. To eliminuje dlouhé kroky míchání, přelévání a dalšího domíchání, které jsou obvyklé u dvousložkových produktů, což výrazně snižuje pracovní zátěž. Tímto způsobem se také zabrání chybám při míchání. Další výhodou je zlepšení logistiky na staveništi a ochrana životního prostředí. Zatímco dvousložkové produkty je nutné zpracovat a spotřebovat okamžitě, jednou otevřené nádoby s MC-Color T 21 lze znovu uzavřít a znovu použít další den.

.

Jednosložkový tunelový nátěr je trvanlivý, robustní a vysoce odolný

Díky nové jednosložkové technologii 3D pojiva od MC-Bauchemie tento systém nabízí velmi těsné a robustní povrchy a dlouhou životnost. Povrchy natřené MC-Color T 21 jsou odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům, a proto jsou absolutně barevně stálé a nežloutnou. Vyznačují se také extrémně nízkým zachycováním nečistot, tzn. že absorbují málo nečistot, snadno se čistí a jsou velmi trvanlivé a odolné proti poškrábání. MC-Color T 21 má vynikající čistitelnost podle normy EN ISO 13300 (hodnota 0) a nejlepší možnou odolnost proti oděru za mokra, která je 0 µm po 200 cyklech oděru (třída odolnosti proti oděru za mokra 1). To podtrhuje skutečnost, že povrchy natřené MC-Color T 21 lze snadno čistit bez jakékoli znatelné změny povrchu. Díky extrémně nízkému zachycování nečistot a vynikající čisticí schopnosti se počet a doba čištění výrazně zkracuje. Snížené používání čisticích prostředků také chrání životní prostředí a peněženku provozovatele tunelu.

 

MC-Color T 21 je vodoodpudivý a nepropustný pro vodu a nabízí vysokou úroveň ochrany proti karbonataci. Vzhledem k tomu, že nátěr je odolný i vůči teplotě, mrazu a posypovým solím, lze jej použít i v oblastech, kde dochází ke stékání a odstřiku posypových solí.

 

Tunelový nátěr MC-Color T 21 poskytuje více světla a bezpečnosti

S úrovní lesku 40-60 podle normy EN ISO 2813 a hodnotou odrazu LRV ≥ 70, což odpovídá třídě 70 podle normy BS 8493, zajišťuje MC-Color T 21 optimální úroveň lesku a vynikající světelné podmínky v tunelu. To umožňuje provozovatelům tunelů šetrněji využívat světlo a dosahovat vysoké energetické účinnosti při provozu stavby a také zvyšuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. MC-Color T 21 také splňuje všechny požadavky z hlediska požárního chování: tunelový nátěr tak zajišťuje optimální bezpečnost v konstrukcích dopravních tunelů.

Tunelový nátěr MC-Color T 21 zajišťuje více světla a větší bezpečnost v tunelu: jednosložkový nátěr pro konstrukce dopravních tunelů MC-Color T 21 je velmi odolný a trvanlivý a lze jej snadno a přímo „z kýble“ nanášet válečkováním a strojně airless-nástřikem. Není v žádném případě horší než dvousložkové nátěry a také nabízí zlepšený světelný výkon s optimálním stupněm lesku, zjednodušené a rychlejší čištění, nižší provozní náklady a velmi dobrou ekologickou kompatibilitu. Splňuje také všechny požadavky na chování při požáru.
Tunelový nátěr MC-Color T 21 zajišťuje více světla a větší bezpečnost v tunelu: jednosložkový nátěr pro konstrukce dopravních tunelů MC-Color T 21 je velmi odolný a trvanlivý a lze jej snadno a přímo „z kýble“ nanášet válečkováním a strojně airless-nástřikem. Není v žádném případě horší než dvousložkové nátěry a také nabízí zlepšený světelný výkon s optimálním stupněm lesku, zjednodušené a rychlejší čištění, nižší provozní náklady a velmi dobrou ekologickou kompatibilitu. Splňuje také všechny požadavky na chování při požáru.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123