Nový k životnímu prostředí šetrný čistič MC-Cleaner eco

17.06.2021

Společnost MC-Bauchemie uvedla na trh nový k životnímu prostředí šetrný čistič nářadí a vybavení MC-Cleaner eco. Vedle velmi dobrého čisticího výkonu nabízí čistič MC-Cleaner eco pro uživatele optimální užívání a přijatelnou ekologickou bilanci.

 

V dnešní době se při čištění ručního nářadí a zpracovatelských strojů stále ještě často používají čističe na bázi rychle se odpařujících rozpouštědel. Z toho vycházející nebezpečí pro zdraví uživatelů v důsledku vdechování výparů dýchacími cestami nejsou zanedbatelná, vyžadují proto velmi pečlivé zacházení. Zde se musí přitom přesně respektovat označení globálně harmonizovaného systému, kromě toho se doporučuje důsledné používání osobních ochranných prostředků. Pokud se používají čističe takového druhu, může to v citlivých oblastech vést také k dodatečným nákladům jako je například zajištění technického větrání nebo dokonce k zákazům použití. Tomu je možné s čističem MC-Cleaner eco zabránit.


Dobrý čisticí účinek, nižší dávkování, méně výparů a velmi dobrá ekologická bilance

Nový k životnímu prostředí šetrný čistič nářadí a přístrojů společnosti MC-Bauchemie nabízí extrémně dobrý čisticí účinek při malém dávkování. S čističem MC-Cleaner eco můžete úplně vyčistit znečištěné nářadí a přístroje pro zpracování, které jsou znečištěny různými reakčními pryskyřicemi například na bázi epoxidu nebo polyuretanu, nebo těsnicími tmely. Opotřebovávané díly ve strojích jako například těsnění nejsou na rozdíl od v obchodě běžných, agresivnějších čističů tak silně napadány a mají díky tomu delší životnost. Protože zdraví škodlivé výpary jsou sníženy na minimum, vykazuje čistič MC-Cleaner eco výrazně snížené zatížení pracovního prostředí a také uživatelů.

 

Společnost MC-Bauchemie používá pro výrobu čističe, který nemá povinnost označování, v podstatě obnovitelné suroviny, proto vykazuje nový čistič nářadí a přístrojů velmi dobrou ekologickou bilanci.

 

Vaše kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz
MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

Vedle velmi dobrého čisticího výkonu nabízí čistič MC-Cleaner eco pro uživatele optimální užívání a přijatelnou ekologickou bilanci. © MC-Bauchemie 2021
Vedle velmi dobrého čisticího výkonu nabízí čistič MC-Cleaner eco pro uživatele optimální užívání a přijatelnou ekologickou bilanci. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123