Nový produkt pro hydroizolace MC-Proof 600 Xtra

17.03.2021

Společnost MC-Bauchemie uvedla s MC-Proof 600 Xtra na trh nový jednosložkový těsnící produkt se schopností přemostění trhlin pro stavební části v oblasti styku se zeminou. Je možné ho aplikovat jak nástřikem, tak také štětkováním a stěrkováním a nabízí široké spektrum použití a také jedinečné vlastnosti.

 

Nový, jednosložkový víceúčelový produkt společnosti MC-Bauchemie v oblasti hydroizolací splňuje všechny požadavky TL/TP OS pro systémy OS 5b, a může se použít jako ochranná vrstva na nepochozích a nepojížděných plochách. Na základě vlastností se schopností přemostění trhlin při teplotách do - 20 °C a odolnosti proti mrazu a posypovým solím a také vysoké odolnosti vůči UV-záření je MC-Proof 600 Xtra vhodný také pro utěsňování atmosférickým vlivům volně vystavených betonových stavebních částí s povrchovými trhlinami v oblasti rozprašování posypových rozmrazovacích solí. 

Spektrum použití je proto velmi rozmanité: MC-Proof 600 Xtra se může používat u novostaveb v oblasti základů a pilířů, při konečné montáži hal a také při utěsňování nádrží a jímek podle normy DIN 18535 pro třídy vlivu na vody W1-B a W2-B. Kromě toho splňuje požadavky směrnice DBV (Německé sdružení pro beton a stavební techniku) „Parkovací domy a podzemní garáže“ pro ochranu a utěsnění základů a pilířů v dlážděných parkovacích domech a podzemních garážích. Společnost MC-Bauchemie tím vyvinula produkt pro mnoho aplikací, který nabízí zpracovateli na stavbě mnoho výhod: Protože není nutná žádná změna materiálu pro různé utěsňovací práce, tak šetří čas a peníze co se týče přepravy, příjezdů, skladování a likvidace.

 

MC-Proof 600 Xtra je otevřený pro difúzní tok vodní páry a zpomaluje karbonataci a přesvědčuje s velmi dobrými vlastnostmi při zpracování. Utěsnění, které je podle PG-MDS/FPD testováno a schváleno jako těsnící šlem, stačí pouze rozmíchat s vodou, a může se zpracovávat při teplotách mezi 5 a 30 °C. Může se dokonce nanášet na vlhké podklady a vykazuje velmi dobrou dobu schnutí v délce jednoho až dvou dní v závislosti na podmínkách prostředí. MC-Proof 600 Xtra je kompatibilní s produkty řady MC-Color Flex a může se s těmito pigmentovanými, trhliny překlenujícími ochrannými systémy přetírat pro ochranu betonu venkovních ploch, které jsou volně vystaveny atmosférickým vlivům.

 

Vaše kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

MC-Proof 600 Xtra je nový trhliny překlenující, jednosložkový těsnící šlem společnosti MC-Bauchemie. Je možné ho aplikovat jak nástřikem, tak také štětkováním a špachtlováním a vykazuje široké spektrum použití: u novostaveb v oblasti základů a podpěr, v konečné montáži hal a také při utěsňování nádrží a jímek stejně jako pro ochranu a utěsnění základů a podpěr v dlážděných parkovacích domech a podzemních garážích. © MC-Bauchemie 2021
MC-Proof 600 Xtra je nový trhliny překlenující, jednosložkový těsnící šlem společnosti MC-Bauchemie. Je možné ho aplikovat jak nástřikem, tak také štětkováním a špachtlováním a vykazuje široké spektrum použití: u novostaveb v oblasti základů a podpěr, v konečné montáži hal a také při utěsňování nádrží a jímek stejně jako pro ochranu a utěsnění základů a podpěr v dlážděných parkovacích domech a podzemních garážích. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123