Nový vysoce výkonný ochranný systém Zentrifix F 21

17.03.2021

Společnost MC-Bauchemie vyvinula s produktem Zentrifix F 21 jednosložkový, uměle modifikovaný vysoce výkonný ochranný systém, se kterým je možné rychle sanovat a trvale chránit vznikem trhlin ohrožené betonové podklady a betonové nosné konstrukce v dopravních a průmyslových stavbách, zemědělských stavbách a také v oblasti pozemního stavitelství a bytové výstavby.

 

Nový, jednosložkový , uměle modifikovaný ochranný systém Zentrifix F 21 na bázi směsi polymeru a cementu je možné jednoduše zpracovávat ručně nebo metodou mokrého nástřiku, je možné jej vyhlazovat a povrchově upravovat a přesvědčuje s excelentní přilnavostí na betonových podkladech. Vysoce výkonný ochranný systém se kromě toho nemusí dodatečně upravovat. Zentrifix F21 je certifikován podle ČSN EN 1504, část 2 pro principy 1, 2 a 8, metody 1.3, 2.2 a 8.2, to znamená, že nabízí účinnou ochranu proti vnikání látek, reguluje bilanci vody v betonu a zvyšuje elektrický odpor. Kromě toho splňuje veškeré požadavky na systémy OS 5b: Zentrifix F 21 se může používat na nepochozích a nepojížděných plochách. 

S produktem Zentrifix F 21 se dosáhne s tloušťkou vrstvy 2 mm početně zjištěná betonová krycí vrstva 102 cm a difuzní odpor proti CO2 o velikosti 882 m ekvivalentní tloušťky vrstvy vzduchu. Tento prokázaný odpor dokazuje mimořádný účinek nové ochranné vrstvy ohledně schopnosti zpomalování karbonatace. Tímto způsobem může být postup karbonatace ve starém betonu zastaven. Jednosložkový vysoce výkonný ochranný systém je kromě toho těsný vůči chloridům a otevřený pro difúzní tok vodní páry a odolný vůči mrazu a posypovým rozmrazovacím solím a je proto ideálně vhodný v oblasti rozprašování a rozstřikování posypových rozmrazovacích solí. Při teplotě -20 °C vykazuje dobrou schopnost dynamického překlenutí trhlin ve třídě B2 a velmi dobrou schopnost statického překlenutí trhlin ve třídě A3. Nový vysoce výkonný ochranný systém je proto nejlépe vhodný pro rychlou sanaci a trvalou ochranu tvořením trhlin ohrožených betonových podkladů a betonových nosných konstrukcí v oblasti zemědělských staveb jako vyhnívacích věží a sil nebo dopravních a průmyslových staveb jako mostů, parkovacích domů a komínů a také v oblasti pozemního stavitelství a bytové výstavby jako například balkónových parapetů a podhledů.

 

Zentrifix F 21 je testován se systémy řady produktů MC-Color Flex, která spojuje pigmentované, velmi pružné, trhliny překlenující ochranné systémy pro ochranu betonu venkovních ploch, které jsou volně vystaveny atmosférickým vlivům, a vykazuje požární odolnost třídy D-s2, d0. Nový ochranný systém společnosti MC-Bauchemie se vyznačuje nejen trvalou ochranou stavebních objektů, nýbrž také sníženou zanechanou stopou v podobě emisí CO2 a nižšími náklady: Jednosložkovost a srovnatelně nízká ochranná vrstva se starají o nižší emise CO2 a snížené náklady na přepravu, skladování a likvidaci. Zentrifix F 21 se kromě toho vyrábí z lokálních surovin šetrně s ohledem na zdroje a neobsahuje žádné konzervační prostředky.

 

Vaše kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

Společnost MC-Bauchemie vyvinula s Zentrifix F21 jednosložkový, uměle modifikovaný vysoce výkonný ochranný systém, se kterým je možné rychle sanovat a trvale chránit vznikem trhlin ohrožené betonové podklady a betonové nosné konstrukce. S produktem Zentrifix F21 se dosáhne s tloušťkou vrstvy 2 mm početně zjištěná betonová krycí vrstva 102 cm a difuzní odpor proti CO2 o velikosti 882 m ekvivalentní tloušťky vrstvy vzduchu. Tímto způsobem může být postup karbonatace ve starém betonu zastaven. Zentrifix F21 je možné zpracovávat jak ručně, tak i metodou mokrého nástřiku, a je možné ho vyhlazovat a povrchově upravovat. © MC-Bauchemie 2021
Společnost MC-Bauchemie vyvinula s Zentrifix F21 jednosložkový, uměle modifikovaný vysoce výkonný ochranný systém, se kterým je možné rychle sanovat a trvale chránit vznikem trhlin ohrožené betonové podklady a betonové nosné konstrukce. S produktem Zentrifix F21 se dosáhne s tloušťkou vrstvy 2 mm početně zjištěná betonová krycí vrstva 102 cm a difuzní odpor proti CO2 o velikosti 882 m ekvivalentní tloušťky vrstvy vzduchu. Tímto způsobem může být postup karbonatace ve starém betonu zastaven. Zentrifix F21 je možné zpracovávat jak ručně, tak i metodou mokrého nástřiku, a je možné ho vyhlazovat a povrchově upravovat. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123