Nový systém produktů pro bezpečnou sanaci ruční aplikací laminátu v kanalizaci

20.11.2020

S produktem ombran SC vyvinula společnost MC-Bauchemie novou pa-chově neutrální reakční pryskyřici bez obsahu styrenu pro použití jako laminátu s ruční aplikací v oblasti kanalizace. Je hlavní součástí kom-pletního systému, který kromě reakční pryskyřice zahrnuje výztužnou tkaninu ombran L 450 a také katalyzátor ombran SC Cat L.

 

Lamináty pro ruční aplikaci jsou obzvlášť vhodné pro vnitřní výstelky komplexně formovaných stavebních těles. S produktem ombran SC uvedla společnost MC-Bauchemie na trh reakční pryskyřici, která nabízí rozmanité druhy aplikace v oblasti odpadních vod. Od napojování rukávových vložek (linerů) a nanášení vrstev na povrchy žlabů a berm v šachtách přes plošné výstelky s odolností proti biogenní korozi kyselinou sírovou až po doplnění sklolaminátových prvků a desek.

 

Sanace s kompletním systémem

Kompletní systém zahrnuje vedle organominerální pryskyřice ombran SC také výztužnou tkaninu ombran L 450, která sestává ze skleněnými vlákny vyztužených netkaných vláknitých sítí ECR s práškovou ochrannou vrstvou s plošnou hmotností 450 g/m2. Také katalyzátor ombran SC Cat L je pevnou součástí systému a umožňuje pružně nastavitelné urychlení vytvrzení laminátového systému.

 

Rychlé zpracování bez obtěžování zápachem

Nízkoviskózní, dvousložkovou organominerální pryskyřici je možné jednoduše zpracovat a rychle přepracovat, což umožňuje nepřetržitou práci. Rychle vytvrdne také při nízkých teplotách a bez přívodu tepla. Také při teplotě materiálu a prostředí 10 °C je laminát ve 3vrstvém zpracování díky vhodnému přidání katalyzátoru ombran SC Cat L zatížitelný vodou již po cca 45 minutách. Protože je – na rozdíl od doposud běžně používaných pryskyřic pro laminování – pachově neutrální a bez obsahu styrenu, tak je obtěžování zápachem během zpracování vyloučeno. To chrání nejen zpracovatele, nýbrž ochraňuje také sousedy před nepříjemným zápachem.

 

Vysoká chemická a mechanická odolnost

Produkt ombran SC přilne jak k rukávovým vložkám a také ke krátkým vložkám ze skleněných a syntetických vláken, tak i k suchým a zavlhlým podkladům jako k maltě, betonu, cihle a keramice, a přesvědčí vysokou chemickou a mechanickou odolností. Protože produkt je otevřený pro difúzi vodní páry, tak nevykazuje žádné osmotické tvoření bublin při možném provlhnutí stavebního objektu ze zadní strany. Doby reakce organo- minerální pryskyřice je kromě toho možné individuálně řídit a nastavit pomocí katalyzátoru ombran SC Cat L. Tak mohou zpracovatelé také za obtížných

rámcových podmínek v kanalizaci bezpečně provádět trvanlivou laminaci s ruční aplikací.

 

Vaše kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Plicka, 

Obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bauchemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

S produktem ombran SC vyvinula společnost MC-Bauchemie novou pachově neutrální reakční pryskyřici bez obsahu styrenu pro použití jako laminátu s ruční aplikací v oblasti kanalizace. Je hlavní součástí kom-pletního systému, který kromě reakční pryskyřice zahrnuje výztužnou tkaninu ombran L 450 a také katalyzátor ombran SC Cat L.
S produktem ombran SC vyvinula společnost MC-Bauchemie novou pachově neutrální reakční pryskyřici bez obsahu styrenu pro použití jako laminátu s ruční aplikací v oblasti kanalizace. Je hlavní součástí kom-pletního systému, který kromě reakční pryskyřice zahrnuje výztužnou tkaninu ombran L 450 a také katalyzátor ombran SC Cat L.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123