Bezpečná izolace mostů s MC-DUR LF 680

16.01.2022

Na rozdíl od běžných epoxidových pryskyřic, které jsou citlivé na vlhkost a mají dlouhou dobu vytvrzování, lze MC-DUR LF 680 použít od 2 °C a také při vysoké vlhkosti jako kotevně-impregnační nátěr, pečetící vrstvu nebo pro stěrkování podkladů. To znamená, že mosty, žlabové konstrukce a parkovací plochy lze rychle a bezpečně kompletně izolovat i v podzimních a zimních měsících.

 

Panely mostní vozovky a vyvýšené okraje vedle mostní vozovky musí být rovněž jako konstrukce žlabů a parkovací domy opatřeny izolací, aby byly beton a jeho výztuž účinně chráněny před povrchovou vodou a posypovými rozmrazovacími solemi, a aby byla zajištěna dlouhá životnost. Zde přitom hydroizolace pomocí svařovaných bitumenových pásů pod vrstvou asfaltu představuje účinnou metodu. Aby bylo vytvořeno velmi dobré spojení mezi izolací a podkladem, tak je bezpodmínečně nutná příprava povrchu s reakční pryskyřicí.

 

Aplikace s MC-DUR LF 680 také při špatném počasí
Naše červená transparentní speciální pryskyřice MC-DUR LF 680 byla testována jako kotevně-impregnační nátěr, pečetící vrstva a jako reakční stěrka pro aplikaci na panelech mostní vozovky a plochách parkovacích domů podle TL/TP-BEL-EP a umožňuje provedení kompletních hydroizolací během jednoho dne. Na rozdíl od běžných pryskyřic na bázi epoxidu nebo PMMA vytvrdne MC-DUR LF 680 rychle a bezpečně naprosto nezávisle na vlivu vlhkosti a teploty. Může se používat na lehce vlhkém podkladu a poskytuje navzdory tomu krátké doby reakce a přepracování. Produkt MC-DUR LF 680 byl dodatečně testován na čerstvém betonu. Oproti v normě požadované aplikaci splňuje speciální pryskyřice požadavek v plném rozsahu již po pěti, místo po sedmi dnech. Tím poskytuje projektantům a zpracovatelům vedle enormní úspory času také vyšší jistotu při plánování a také hospodárnost při jejich opatření při prováděném utěsnění. MC-DUR LF 680 vykazuje při teplotě 20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 50 procent dobu přepracování v délce jedné hodiny, při teplotě 2 °C činí doba přepracování cca dvě a půl hodiny. Toto umožňuje také v podzimních a zimních měsících velmi rychlou aplikaci izolačních pásů, která je v tomto segmentu jedinečná; a to bez vytvoření adhezi narušující vrstvy karbamátu se sníženou pevností, která může vzniknout u epoxidových pryskyřic.

 

MC-DUR LF 680 můžete zpracovávat jako konvenční epoxidovou pryskyřici, nemusíte přitom ani dbát na dávkování katalyzátorů, ani nemusíte využívat jiné pomocné prostředky. Speciální pryskyřici je možné aplikovat téměř se všemi známými bitumenovými pásy a svoji snášenlivost a účinnost přesvědčivě prokázala jednak v testech prováděných společností Kiwa GmbH, a také v mnoha projektech a na plochách o velikosti několika desítek tisíc čtverečních metrů.


Vaše kontaktní osoba: 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Pomocí pryskyřice MC-DUR LF 680 lze rychle a spolehlivě izolovat mosty, žlabové konstrukce a parkovací plochy, a to i na podzim a v zimě.
Pomocí pryskyřice MC-DUR LF 680 lze rychle a spolehlivě izolovat mosty, žlabové konstrukce a parkovací plochy, a to i na podzim a v zimě.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123