Nový ochranný systém pro parkovací domy a podzemní garáže

26.03.2024

Společnost MC-Bauchemie uvedla na trh dvousložkový těsnicí šlem MC-Proof protect, který lze použít jako hydroizolační systém podle normy DIN 18533 a jako systém ochrany povrchu třídy OS 5b.

MC-Proof protect je vhodný pro hydroizolaci základů a sloupů na zpevněných parkovištích a v podzemních garážích.
MC-Proof protect je vhodný pro hydroizolaci základů a sloupů na zpevněných parkovištích a v podzemních garážích.
© MC-Bauchemie 2024

S MC-Proof protect lze stavební prvky ve styku se zemí i nad zemí spolehlivě a trvale chránit před vodou. Rozsah použití nové hydroizolace je rozmanitý: MC-Proof protect je vhodný jako hydroizolace pro stavební prvky ve styku se zemí podle normy DIN 18533 a jako systém povrchové ochrany pro pozemní a inženýrské stavby. Splňuje také požadavky předpisu DBV "Parkoviště a podzemní garáže" pro ochranu a hydroizolaci základů a podpěr na zpevněných parkovištích a v podzemních garážích.

Všestranná ochranná funkce

MC-Proof protect zabraňuje karbonataci, je odolný proti radonu a lze jej aplikovat při teplotách od 3 °C. Je také odolný proti mrazu a rozmrazovací soli a má vysokou odolnost proti UV záření a stárnutí. Dvousložková hydroizolace nabízí také rychlé schnutí s možností kontroly barvy díky změně barvy ze světle šedé na tmavě šedou. Vzhledem k tomu, že MC-Proof protect byl vyvinut pro širokou škálu aplikací, má pro montážní firmy na stavbě mnoho výhod. Například není nutné měnit materiály pro různé izolační práce, což šetří čas a peníze.

Zpracování

Prášková a tekutá složka MC-Proof protect se míchají v poměru 1:1 pomocí pomalu běžného míchadla, aby vznikla homogenní čerstvá směs. Materiál se poté použije pro záškrab podkladu, kde se vyplní póry a dutiny. Záškrab se aplikuje pomocí ocelového hladítka nebo hladítka z tvrdé pryže (např. MC-Tool Rubber). Následně se na tuto proschlou vrstvu nanese první vrstva hydroizolace. Jakmile je tato vrstva stabilní, nanese se druhá a poslední vrstva. Aplikace strojním nástřikem je možná také pomocí šnekového nebo peristaltického čerpadla.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123