Rychlé utěsnění i pro extrémní případy

27.07.2023

Dojde-li k náhlému průniku vody v betonových dílech, které jsou v kontaktu se zemí nebo v základových jámách, tunelech nebo okolních zeminách stavby, je nutná rychlá náprava. S produkty MC-Injekt PowerSeal® uvedla MC-Bauchemie na trh novou produktovou řadu jednosložkových injektážních produktů, které v takových případech rychle zajistí trvalé utěsnění.

Jednosložkové injektážní produkty na bázi polyuretanu dokážou zastavit vodu bez předinjektáže a následné injektáže – zde MC-Injekt PowerSeal® G ve spáře miz dílci.
Jednosložkové injektážní produkty na bázi polyuretanu dokážou zastavit vodu bez předinjektáže a následné injektáže – zde MC-Injekt PowerSeal® G ve spáře miz dílci.
© MC-Bauchemie 2024

Řada MC-Injekt PowerSeal® obsahuje vysoce výkonné injektážní produkty na bázi polyuretanu. Injektážní pryskyřice jsou vhodné pro širší trhliny nebo pro spoje, které propouští velké množství vody, tedy těsnící úkoly, při kterých dvoustupňová injektáž polyuretanovou pěnou a polyuretanovou pryskyřicí naráží na své limity.

Technologie Water-Boost dodává injektáži šmrnc

Díky nové technologii Water-Boost společnosti MC reagují produkty řady MC-Injekt PowerSeal® efektivně a přirozeně během několika minut, když se dostanou do kontaktu s vodou. Vysoká reaktivita při kontaktu s vodou a související expanzivní nárůst objemu tlačí tyto pryskyřice dále v konstrukci, podloží nebo hornině. Efekt, který navíc podporuje proces injektáže.

MC-Injekt PowerSeal® G und F

Nová injektážní řada zahrnuje expanzní pryskyřice MC-Injekt PowerSeal® G a MC-Injekt PowerSeal® F. První z nich je hydrofilní injektážní pryskyřice. Během reakce váže téměř 100 % vody, čímž se zdvojnásobí množství reaktivní injektované hmoty. Ta se rychle zvětší o více než trojnásobek svého objemu a zastaví i silně proudící vodu. To znamená, že pryskyřici lze použít bez dalších opatření a bez rizika ředění. Svou homogenní, jemnou buněčnou strukturou nabízí MC-Injekt PowerSeal® G trvalé, elastické utěsnění v trhlinách od šířky trhlin cca 0,3 mm, ale také v širších trhlinách, spárách nebo dutinách.

 

Naproti tomu hydrofobní MC-Injekt PowerSeal® F vodu vytěsňuje. K nastartování expanze pryskyřice stačí trocha vody. Dosahuje téměř desetinásobného nárůstu objemu. Vodotěsná, elastická buněčná struktura zajišťuje vysokou deformovatelnost v plně vytvrzené pryskyřici, která trvale utěsňuje trhliny o šířce cca 0,3 mm až cca 5 mm a dutiny v betonu a zdivu. Kromě injektáže samotné konstrukce lze oba injektážní materiály použít také k utěsnění hornin, podloží, výkopů a konstrukcí v tunelovém a speciálním inženýrství, zděných staveb, konstrukcí kanalizačních šachet a kanálů nebo k povrchovému zatěsnění. Jsou prokazatelně nezávadné z hlediska hygieny podzemních vod. MC-Injekt PowerSeal® F má platný atest pro styk s pitnou vodou dle legislativy ČR.

Méně pracovních kroků

V případě dvoustupňových injektážních procesů je nutné několik časově náročných kroků. Injektážní opatření s MC-Injekt PowerSeal® G a F jsou poměrně jednoduchá. Zde byla předinjektáž a zastavení vody rychlou expanzní pěnou a následná trvale těsnící doinjektáž vlastní těsnící pryskyřicí zredukovány na jeden pracovní krok. Rovněž není nutné míchaní a přelévání několika složek. Musí se osadit pouze injektážní pakry, pak se okamžitě provede injektáž, s jednosložkovým čerpadlem je to možné dokonce přímo z kanystru. Protože pryskyřice tuhne velmi rychle, lze pakry po krátké době opět odstranit.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123