Udržitelnost díky minimalizaci spotřeby energie a zdrojů

18.11.2022

Moderní budova je velmi zaměřena na udržitelnost. Za posledních 20 let se toto téma stalo stále důležitějším při plánování a provádění staveb. Cílem je minimalizovat spotřebu energie a zdrojů – od těžby surovin až po stavbu a v konečném důsledku i demontáž a recyklaci.

Bio seal from MC for sustainable release agents
Bio seal from MC for sustainable release agents
© swencarlin.com

Dalším obecným cílem je prodloužit životnost budovy a skutečně stále více klientů si uvědomuje důležitost udržitelné výstavby a nechat si své budovy odpovídajícím způsobem certifikovat. Jako výrobce produktů stavební chemie přispívá MC-Bauchemie také k zajištění udržitelnosti ve stavebnictví. MC si klade za cíl používat a dodávat udržitelné produktové systémy, které prodlouží životnost budovy nebo části budovy a zároveň zlepší ochranu životního prostředí – ať už prostřednictvím speciálních přísad do betonu, se kterými lze betony vyrábět z recyklovaných materiálů, přes skutečně cement -bezbetonů, přes tmely, separační prostředky na beton, omítky, omítky a malty nebo přes speciální povrchové ochranné nátěry. Tyto produkty nemají žádné emise škodlivé pro životní prostředí a významně přispívají k rovnováze udržitelnosti budovy díky vyšší životnosti, nižším nákladům na kontrolu a údržbu a také sníženým požadavkům na čištění tam, kde je to vhodné. Některé produkty jsou také uvedeny v DGNB Navigator Německé rady pro udržitelné budovy (DGNB e.V.), což podtrhuje jejich ekologickou způsobilost.

DGNB – Řešení pro udržitelné plánování

DGNB byla založena v roce 2007 a dnes je největší evropskou sítí pro udržitelné stavebnictví s přibližně 1 200 členskými organizacemi, včetně MC-Bauchemie. Cílem sdružení je podporovat udržitelnost ve stavebnictví a realitním sektoru a zvyšovat povědomí o jeho imperativech v povědomí široké veřejnosti. Nezávislá nezisková organizace vyvinula s certifikačním systémem DGNB plánovací a optimalizační nástroj pro hodnocení udržitelnosti v budovách, v interiérech a v celých čtvrtích, čímž pomáhá zvyšovat skutečnou udržitelnost stavebních projektů. Všichni členové DGNB mají společný zájem a ochota aktivně pracovat pro větší udržitelnost ve stavebnictví a realitním průmyslu. A existuje mnoho stovek odborníků z členských organizací, kteří jsou dobrovolně zapojeni do různých výborů DGNB. Společně neustále rozvíjejí certifikační systém DGNB a poskytují impuls k udržení zaměření na udržitelné stavby. Asociace spolupracuje s řadou národních a mezinárodních partnerů a podporuje širokou škálu iniciativ, které směřují k větší udržitelnosti v zastavěném prostředí.

Bio pečeť od MC - udržitelné separační prostředky

Se separačními prostředky na beton Ortolan od MC lze bednění z betonu hladce a beze zbytku odbednit pro dosažení bezchybných betonových povrchů. Oba separační prostředky Ortolan Bio a některé řady Ortolan Basic, Classic a Extra také splňují nejvyšší ekologické standardy a související kritéria DGNB. Jsou rychle biologicky odbouratelné, a proto nesou pečeť MC „Bio“.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123