Rekonstrukce derivačního kanálu Hričov

Hričov - Slovensko

Rekonstrukce derivačního kanálu pro vodní elektrárnu u obce Hričov. Opravné práce byly provedeny v období září - říjen 2019. Z Hričovské vodní elektrárny je voda vedena umělým odvodňovacím kanálem do elektrárny Mikšová, která má největší instalovaný výkon z této skupiny (Hričov - Mikšová - Považská Bystrica). Pro tuto situaci bylo ideální řešení společnosti MC Bauchemie kombinací dvou vrstev stříkané hydroizolace. Výhodou je vytvoření celoplošné kontaktní vrstvy, která se přizpůsobí původnímu betonovému povrchu. Také byla potřebná pružná membrána s UV stabilitou. I v případě lokálního mechanického poškození hydroizolační vrstvy je možné po určité době provést lokální opravu a obnovit těsnost vrstvy. Tělo vodního kanálu bylo třeba na vybraných místech izolovat proti únikům vody. Původní betonový podklad byl otryskán vysokotlakovou vodou. V případě potřeby byly loká,ní poruch podkladu opraveny sanačními maltami Nafufill a poté byl podklad egalizován stěrkou MC-Proof 601 HT a následně opatřen hydroizolační vrstvou MC-Proof Eco. Celkový objem produktů MC byl 80 tun produktu MC-Proof eco a 30 tun produktu MC-Proof 601 HT. Celkový rozsah ploch byl 22 000 m2.

 

MC-Proof eco použitý na úpravu povrchu kanálu
MC-Proof eco použitý na úpravu povrchu kanálu
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123