Výzvy & řešení

Jako špičková firma na trhu v oblasti pro elektrárny důležité technologie betonu nabízí společnost MC enormní šířku pásma řešení jak pro stavbu, tak i pro sanaci tepelných elektráren jako plynových, jaderných a uhelných elektráren. Od přísad do betonu přes utěsnění stavebních objektů až po speciální systémy pro ochranu a sanaci – naši experti v oblasti elektráren neustále sledují celý životní cyklus a také dlouhodobé udržování stavebního objektu.

Betony pro každý účel použití

Optimalizujte Váš beton pomocí přísad

Požadavky na beton v oblasti staveb elektráren jsou rozmanité. Spektrum sahá od hutných těžších betonů pro spodní stavbu a základy, přes betony, které se používají při stavbě pomocí posuvného a šplhavého bednění, až po betony s odolností vůči kyselinám a hydrolýze pro chladicí věže s přirozeným tahem se zavedením spalin. S přísadami a s příměsemi řad produktů MC-PowerFlow a Centrilit, získáte možnost optimalizovat beton pro příslušný účel použití.

Zlepšení stavby komínů a chladících věží

Pro bezproblémovou stavbu a trvale vysoce odolný beton

Komíny a chladicí věže s přirozeným tahem v oblasti staveb pomocí posuvného a šplhavého bednění kladou obzvlášť vysoké požadavky na beton. Musí se vyrábět tak, aby byl zajištěn nepřetržitý postup stavby. Aby byly docíleny časné pevnosti, používají se urychlovače řady MC-FastKick. Pro povrch betonu, pokud možno co nejvíc bez přítomnosti pórů nabízí společnost MC celou řadu spolehlivě účinných separačních prostředků řady produktů Ortolan.

 

Chladicí věže se zavedením spalin jsou na vnitřním plášti vystaveny silnému zatížení kyselým kondenzátem s hodnotou pH > 3,5. Použitím Centrilit NC, nové generace vrstevnatých silikátů, nebo Centrilit-Fume SX, speciální suspenze silikátu, samostatně nebo také v kombinaci se ztekucovači řady produktů MC-PowerFlow docílíte beton s velmi vysokou odolností proti kyselinám a hydrolýze a zajistíte provoz po dlouhou dobu bez dalších nákladů na udržování a sanaci.

Rychlé, jednoduché a bezpečné utěsnění elektráren

Kraftwerke schnell, einfach und sicher abdichten
Kraftwerke schnell, einfach und sicher abdichten
Kraftwerke schnell, einfach und sicher abdichten
S klasickými produkty společnosti MC pro utěsnění staveb bez obsahu bitumenu

Také v oblasti elektráren musí utěsnění stavebních objektů především současně splňovat jeden požadavek: musí být bezpečné, spolehlivé a trvalé. Netěsnosti a poškození v důsledku vlhkosti mohou zapříčinit závažné následné škody. Aby se tomu zabránilo, nabízíme projektantům, investorům a zpracovatelům časově úsporná, hospodárná a bezpečná řešení pro utěsnění stavebních objektů a také kompletní servis pro maximální jistotu při projektování a dosažení výsledku – od klasických bitumenových ochranných vrstev řady produktů Nafuflex až po „zelené“ hydroizolační stěrky bez obsahu bitumenu řady Expert Proof.

Ochrana elektráren a zvýšení jejich životnosti

Se systémy pro dodatečnou úpravu betonu a ochranu povrchu pro novou stavbu

Pokud chcete předejít tvoření trhlin a chcete umožnit úplnou hydrataci betonu, tak Vám doporučujeme časné dodatečné ošetření betonu společnosti MC. Dodatečné ošetření čerstvého betonu se u stavebních objektů, které jsou exponovány takovým způsobem, nedá provádět prostřednictvím klasických postupů. Dodatečné ošetření se separačně působícím prostředkem pro dodatečné ošetření není žádoucí, pokud se má později ještě uskutečnit Ochranné systémy nebo barevná úprava vnějších ploch. Proč tedy nezabít dvě mouchy jednou ranou? S MC-Schutzüberzug 702 (ochranný nátěr) obdržíte osvědčený systém, který kombinuje dodatečné ošetření s ochranou povrchu. Díky aplikaci na zelený stabilní beton odpadá příprava podkladu, následná nanesená vrstva přilne excelentně a trvale.

 

Pro výše zatěžované oblasti v chladicích věžích se zavedením spalin a v oblastech zatížených stékajícím kondenzátem v komínech Vám nabízíme s MC-DUR VS NR 3 a MC-DUR VS-PUR řešení, které se osvědčilo u více než 200 chladicích věží. Alternativně je s MC-DUR 2496 CTP k dispozici nejnovější generace systémů pro ochranu povrchu, kterou je možné aplikovat nezávisle na povětrnostních podmínkách rychle a bezpečně. Pokud je nutné, před aplikací Ochranné vrstvy egalizovat podklad a uzavřít póry a dutiny, jsou pro Vás s produkty Zentrifix F 82 XX a Zentrifix EC 6 k dispozici ideální jemné malty a jemné stěrky. Tyto se mohou aplikovat jednoduše a bez dodatečného ošetření.

Provedení trvalé sanace chladících věží a komínů

Kühltürme und Schornsteine nachhaltig instand setzen
Kühltürme und Schornsteine nachhaltig instand setzen
Kühltürme und Schornsteine nachhaltig instand setzen
Náhrada betonu pro maximální míru bezpečnosti

Chladicí věže a komíny z betonu vyžadují na základě své exponované polohy a dlouholeté doby užívání sanační systémy a systémy pro ochranu povrchu, které jsou přesně přizpůsobené pro zákazníka. S produkty Nafufill SC 08 a Nafufill GTS a Nafufill GTS-HS jsou k dispozici systémy náhrady betonu, které splní jakýkoliv požadavek. Staticky započitatelný? Odolný vůči unášejícím agresím? Význačné technické vlastnosti produktů jsou vyšší, než je požadováno v každé normě a poskytují Vám nejvyšší míru jistoty. Dodatečně jsou tyto systémy necitlivé vůči dodatečnému ošetření ve smyslu směrnice VGB 613. Pro maloplošné sanace je pro Vás k dispozici s produkty Nafufill KM 250 a Nafufill KM 250-HS ručně zpracovatelná náhrada betonu.

Dlouhodobá ochrana chladících věží a komínů

Účinná Ochranné systémy nad rámec požadavků normy

Aby byly dlouhodobě chráněny betonové plochy na venkovních stranách chladicích věží a komínů, tak jsou požadovány systémy pro ochranu povrchu, které odolávají vedle nejrůznějších namáhání z provozu a prostředí také povětrnostním podmínkám a okolním vlivům. S modulárním programem pro ochranu povrchu MC-Color jdete najisto. Sestává ze tří řad produktů MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex, se kterými najdete pro každý případ použití vhodné řešení – ať už v transparentním, pigmentovaném, trhliny překlenujícím provedení, nebo také s ochranou nebo bez ochrany proti malbám sprejem. I pro samotnou přímou dodatečnou úpravu náhrady betonu nabízí MC-Color systémová řešení, která zajistí rychlou a hospodárnou práci.

Pro výše zatěžované oblasti v chladicích věžích se zavedením spalin a v oblastech zatížených stékajícím kondenzátem v komínech Vám nabízíme s MC-DUR VS NR 3 a MC-DUR VS-PUR řešení, které se osvědčilo u více než 200 chladicích věží. Alternativně je s MC-DUR 2496 CTP k dispozici nejnovější generace systémů pro ochranu povrchu, kterou je možné aplikovat téměř nezávisle na povětrnostních podmínkách rychle a bezpečně.

Měníte způsob provozu Vašich komínů ze suchého provozu na mokrý provoz? S MC-DUR 1450 CP obdržíte systém pro ochranu povrchu,

Trvalá ochrana vodou zatěžovaných stavebních objektů

Wasserbelastete Bauwerke dauerhaft schützen
Wasserbelastete Bauwerke dauerhaft schützen
Wasserbelastete Bauwerke dauerhaft schützen
S vysoce odolnými ochrannými vrstvami

Musí se trvale chránit záchytné nádrže požární vody, bazény chladicích věží a jiné vodou zatěžované stavební objekty? S MC-RIM Protect obdržíte vodotěsnou, proti prosakování odolnou, minerální ochrannou vrstvu, jejíž funkčnost a trvanlivost je prokázána za dobu několika desetiletí, a která také pro případ provozu s vyšší koncentrací chloridů (například mořská voda) nabízí vynikající ochranu.

Ochranné vrstvy na povrch záchytných van transformátorového oleje ve stávajícím zařízení elektráren podléhají vysokým požadavkům: Těsnost proti transformátorovému oleji nebo kontaminované vodě, otevřenost difúzi vodní páry, obzvlášť pokud není k dispozici žádná hydroizolace na rubové straně, schopnost překlenutí trhlin podle § 62 / 63 zákona o vodním hospodářství? Zentrifix F 92 splňuje veškeré požadavky a byl úspěšně použit u velkého množství referencí.

Rychlé kvalitní konečné ochranné vrstvy pro průmyslové podlahy

Schnelle Highendbeschichtungen für Industriefußböden
Mechanicky, chemicky odolné, s vybíjecí schopností a izolující

Požadavky na podlahy jsou stejně tak rozmanité jako jejich užívání. Ať už se jedná o dílny, záchytné vany na chemikálie, akumulátorové centrály nebo velíny. Mechanicky a chemicky odolné? S vybíjecí schopností a izolující? S našimi systémy podlahových ochranných vrstev MC-DUR Vám nabízíme správné řešení pro Vaše nároky.

 

Má to jít rychle, to znamená, že chcete se sanací podlahy začít v pátek odpoledne, a v pondělí chcete opět zahájit provoz? Pro to Vám nabízíme rychlý kompletní podlahový systém společnosti MC, sestávající z vysoce pevné reprofilace MC-Floor Screed, tichého řešení spár MC-Floor Connect a také z rychlé a vysoce odolné vysoce výkonné ochranné vrstvy MC-Floor TopSpeed.

 

Nově vyvinutý systém pro průmyslové podlahy MC-Floor Screed je na základě svého rychlého vytvrzení a vysoké odolnosti spolehlivým řešením pro rychlou sanaci silně namáhaných průmyslových podlah. Se systémem MC-Floor TopSpeed je možné průmyslové podlahy a venkovní plochy vybudovat během několika málo hodin a po 48 hodinách je možné je opět plně zatěžovat.

Výkonné injektážní systémy

Leistungsfähige Injektionssysteme
Uzavření trhlin a dutin a zachování stavební substance

Nikoli zřídka probíhají trhliny v konstrukcích ze železobetonu až do hloubky k armatuře nebo zcela oddělují celé stavební části, částečně vznikají v průběhu času také dutiny. Škodlivé látky, jako například voda nebo chloridy, mohou poté vnikat bez překážek do stavební substance a tuto poškodit. Nakonec je ohrožena stabilita celé konstrukce. S našimi systémy MC-Injekt můžete trhliny, spáry a dutiny ve stavebních částech z betonu bezpečně a trvale utěsnit a tím obnovit funkci a životnost stavebního díla.

Systémy pro dodatečné zesílení stavebních součástí

Pro hospodárné obnovení nosnosti

Struktury, které již nemají dostatečnou nosnost a vykazují nedostatečnou, zkorodovanou nebo poškozenou výztuž, se mohou s malými náklady zesílit pomocí lepených CFK lamel MC-DUR nebo MC-DUR Sheets (tkaniny z uhlíkových vláken), a díky tomu se obnoví jejich statika.

Jak zesílení pevnosti v tahu při ohybu pomocí do štěrbin vlepených nebo povrchově nalepených lamel z uhlíkových vláken MC-DUR, tak i omotání pomocí pásů z uhlíkových vláken MC-DUR nepředstavuje žádný problém. V kombinaci se staticky započitatelnými systémy náhrady betonu řady Nafufill obdržíte vzájemně sladěný systém.

Systémy pro podzemní infrastrukturu

Efektivní sanace poškozených šachet a kanálů

Vyžadují Vaše šachty, podzemní stavby kanálů a odlučovače tuků sanaci a ochranu povrchu? Naše systémy produktů řady produktů ombran Vám nabízí všechny potřebné produkty pro celé spektrum sanace šachet a kanálů odpadních vod a také pochozích kanalizačních stavebních objektů Snadno se zpracovávají a jsou extrémně odolné vůči vysoce agresivním mechanickým a biochemickým zatížením.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123