Nový OS 10 ochranný systém pro parkoviště – rychlá aplikace a vysoká schopnost přemostění trhlin

11.05.2020

Společnost MC-Bauchemie vyvinula nový ochranný systém OS 10, který má vysokou schopnost přemostění trhlin, a který je možné na základě integrované technologie KineticBoost-Technology® aplikovat dokonce při vlhkosti a rozšířeném rozsahu teploty od 2 °C do 35 °C. Vytvrdne mnohem rychleji než běžné ochranné systémy OS 10 a je již po 30 minutách zatížitelný deštěm. Důležitou součástí nového systému pro ochranu povrchů je nová válečkem nanášená vrstva MC-Floor TopSpeed flex plus, která funguje jako pružná těsnící membrána a vykazuje velmi vysokou schopnost přemostění trhlin. Nový systém OS 10 společnosti MC-Bauchemie je proto nejlépe vhodný pro aplikaci na plochy parkovacích domů, které jsou ohroženy vznikem trhlin a které jsou volně vystaveny vlivům počasí.Když se nově staví nebo sanuje parkovací dům, tak jde vždy o to, aby byl chráněn železobeton před zanesením chloridů, a také aby byly vodotěsně uzavřeny trhliny a spáry. Přitom jsou žádána řešení, která jsou robustní a trvalá, a která v nejlepším případě zapříčiní pouze minimální doby uzavření a výpadků, aby parkovací dům bylo možné opět rychle uvést do provozu. Nová ověřená skladba ochranného systému OS 10 společnosti MC-Bauchemie splňuje všechny tyto požadavky.

 

 

Rychlá aplikace, navíc s vysokou schopností přemostění trhlin, vodotěsností a mechanickou odolností

Nový systém OS 10 společnosti MC sestává z penetrace MC-Floor TopSpeed SC, dvouvrstvé těsnící membrány MC-Floor TopSpeed flex plus, nosné vrstvy MC-Floor TopSpeed včetně posypu křemičitým pískem a pečetící vrstvy MC-Floor TopSpeed. V případě potřeby se může po nanesení penetrace podklad vystěrkovat a uzavřít směsí MC-Floor TopSpeed SC a křemičitého písku. Zatímco jiné systémy OS 10 částečně používají různá pojiva v rámci sledu vrstev, což může vést ke snížení adheze, je celá systémová struktura nového systému OS 10 společnosti MC realizována se stejnou složkou pojiva, která vychází z technologie KineticBoost-Technology®. Ve výsledku nevzniká žádné snížení adheze. Všechny složky systému, pro které společnost MC může předložit všeobecné osvědčení o zkoušce orgánu stavebního dozoru (abP) třídy OS 10, využívají vliv vlhkosti z okolí a přeměňují ho na dodatečnou, urychlující reakci tvrdnutí. Díky tomu je dosažena enormní adheze na všech běžných betonových podkladech. Kromě toho zajišťuje špičkové hodnoty u odolnosti proti otěru a u odolnosti proti poškrábání a také schopnost přemostění trhlin (dynamicky, třída IVT+V, při teplotě -20 °C, podle německé směrnice TL/TP BEL-B3).

 

Nový systém OS 10 společnosti MC dosahuje při Parking Abrasion Test (PAT), metodě, pomocí které se za podmínek blízkých praxi simuluje a testuje otěr ochranného souvrství parkovacího domu, po 15000 zkušebních cyklech nejlepší třídu odolnosti proti otěru VK 1. Toto podtrhuje vysokou odolnost proti otěru, mimořádnou odolnost proti opotřebení a také dlouhou životnost ochranné vrstvy.

 

Ideální pro parkovací domy, které jsou ohroženy tvořením trhlin a volně vystaveny povětrnostním vlivům

Protože nový systém OS 10 společnosti MC je kromě toho odolný vůči UV záření a žloutnutí, tak je nejen ideálně vhodný pro nanášení ochranných vrstev na plochy parkovacích domů, které jsou silně ohroženy tvořením trhlin, nýbrž také na plochy parkovacích domů, které jsou volně vystaveny povětrnostním vlivům.

 

Vedle kombinace z velmi vysoké schopnosti přemostění trhlin, vysoké mechanické odolnosti proti otěru a dlouhé životnosti, nabízí systém OS 10 společnosti MC také velmi dobrou čistitelnost podle EN 11998. Jeho chování při požáru je prokázáno s klasifikací ve třídě Bfl-s1. To znamená, že nanášená vrstva je těžce hořlavá a v případě požáru nevzniká žádný/téměř žádný vývin kouře. To jsou vlastnosti, které mají obzvlášť význam pro bezpečnost parkovacích domů.

 

Ochranné souvrství parkovacích domů během dvou dní

Kompletní ochranné souvrství na plochy parkovacích domů je s novým ochranným systémem OS 10 společnosti MC realizovatelné během dvou dní i za nepříznivých okolních podmínek bez nutnosti použití zakrytí nebo vytápění, a plochy mohou být opět plně zatěžovány již po několika hodinách. To šetří projektantům a investorům čas a peníze a zajišťuje vysokou jistotu při projektování.

 

Váš kontakt:

Tomáš Plicka, Local sales manager

 

Schematický pohled na skladbu vrstev, které vytvářejí systém ochrany povrchu OS 10 od MC-Bauchemie: 1. Betonový podklad, 2. Penetrační nátěr: MC-Floor TopSpeed SC, 3. Volitelná vrstva / záškrab: MC-Floor TopSpeed SC , 4. Pružná hydroizolační vrstva: MC-Floor TopSpeed flex plus, dvě vrstvy, 5. Vrstva se zásypem: MC-Floor TopSpeed + posyp křemičitým pískem, 6. Pečetící vrstva: MC-Floor TopSpeed
Schematický pohled na skladbu vrstev, které vytvářejí systém ochrany povrchu OS 10 od MC-Bauchemie: 1. Betonový podklad, 2. Penetrační nátěr: MC-Floor TopSpeed SC, 3. Volitelná vrstva / záškrab: MC-Floor TopSpeed SC , 4. Pružná hydroizolační vrstva: MC-Floor TopSpeed flex plus, dvě vrstvy, 5. Vrstva se zásypem: MC-Floor TopSpeed + posyp křemičitým pískem, 6. Pečetící vrstva: MC-Floor TopSpeed
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123