Vlastnosti

  • dvousložková, transparentní pryskyřice na bázi technologie KineticBoost®
  • plnitelný minerálním kamenivem
  • rychletvrdnoucí
  • vytvrdnutí nezávislé na vlhkosti a teplotě
  • krátké technologické přestávky

Aplikace

  • penetrace minerálních podkladů u epoxidových a polyuretanových podlahových systémů
  • pojivo pro stěrky na vyrovnání podkladu a uzavření povrchu
  • možnost aplikace i při klimaticky nepříznivých podmínkách
  • scénář expozice dle směrnice REACh: zpracování, inhalace dlouhodobá, kontakt s vodou periodický

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123