Nová multifunkční injektážní pryskyřice MC-Injekt 2300 flow

14.03.2021

Společnost MC-Bauchemie uvedla s výrobkem MC-Injekt 2300 flow na trh novou multifunkční pružně utěsňující injektážní pryskyřici. Vychází z nové technologie Water-Boost Technology® společnosti MC-Bauchemie a přesvědčuje excelentními injektážními vlastnostmi. Na základě obzvlášť dlouhé doby zpracování se pryskyřice vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi při injektáži a urychluje reakci teprve tehdy, když ve stavební části narazí na vodu. V kombinaci s additivem MC-KAT 22 nabízí kromě toho jedinečný systém 2 v 1 s dalšími výhodami a je možné ji díky tomu použít pro téměř všechna zadání při těsnící injektáži.

 

Nízkoviskózní elastomerová pryskyřice má viskozitu 120 mPa*s a poskytuje odborným zpracovatelům se 140 minutami velmi dlouhou dobu zpracování. Díky nové technologii Water-Boost Technology® společnosti MC-Bauchemie reaguje injektážní pryskyřice při kontaktu s vodou přirozenou cestou a bez chemického urychlení účinně během přibližně 6 minut. Díky této silně urychlené reaktivitě při kontaktu s vodou a s tím spojenému expanzivnímu nárůstu objemu je pryskyřice ve stavebním dílci hnána dál dopředu. Tento efekt dodatečně podporuje proces injektáže. S pryskyřicí MC-Injekt 2300 flow dochází k reaktivitě v ideálním okamžiku, totiž teprve ve stavebním objektu, když pryskyřice narazí na vodu, takže zpracovatelé mohou injektážní opatření provádět ještě bezpečněji a jednodušeji. 

Jedinečný systém 2 v 1

Další výhodou pro odborné zpracovatele, kteří jsou specializováni na injektáže stavebních objektů, je možnost kombinování s MC-KAT 22. S tímto additivem společnosti MC-Bauchemie a se složkou B pryskyřice MC-Injekt 2300 flow je možné v podstatě vytvořit druhý injektážní produkt, totiž pěnu se schopností rychlého zastavení vody. Použitím aktivátoru MC-KAT 22 je kromě toho možné docílit chemické urychlení a dodatečné zvýšení reaktivity pryskyřice MC-Injekt 2300 flow. Aktivátor se k tomu přidá do jedné z obou složek A nebo B pryskyřice MC-Injekt 2300 flow dříve, než se tyto mezi sebou smísí. Pryskyřice tak reaguje rychleji a se silnějším nárůstem objemu, když narazí na vlhké prostředí. Díky této inovaci společnosti MC-Bauchemie mohou zpracovatelé řešit téměř všechny netěsnosti na stavebním objektu nebo stavební části s tímto multifunkčním systémem 2 v 1. To ušetří v porovnání s použitím různých injektážních výrobků náklady a čas jak pro zpracování, tak také pro skladování a přepravu.

 

Rozmanité možnosti použití

S MC-Injekt 2300 flow je možné trvale pružně utěsňovat nejen trhliny a dutiny v betonu a zdivu za suchých, vodonosných a tlakovou vodu propouštějících podmínek, nýbrž multifunkční systém 2 v 1 se také nejlépe hodí pro utěsnění masivních stavebních objektů a pro injektáž injektážních hadiček a napojení potrubí a sanačních rukávů do kanalizačních šachet v oblasti odpadních vod.

 

Nový injektážní produkt společnosti MC Bauchemie je trvalý a šetrný vůči životnímu prostředí a je deklarován podle evropských norem pro ochranu životního prostředí. Nyní probíhají testy na možný styk s pitnou vodou dle platné legislativy v ČR.

 

Vaše kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

Vodonosná trhlina v betonovém stropě je pružně utěsněna s pryskyřicí MC-Injekt 2300 flow. Na základě obzvlášť dlouhé doby zpracování je nová multifunkční pružně utěsňující injektážní pryskyřice velmi dobře injektovatelná a urychluje reakci teprve tehdy, když ve stavební části narazí na vodu. V kombinaci s aktivátorem MC-KAT 22 nabízí kromě toho jedinečný systém 2 v 1 s dalšími výhodami a je možné ji díky tomu použít pro téměř všechna zadání při těsnící injektáži. © MC-Bauchemie 2021
Vodonosná trhlina v betonovém stropě je pružně utěsněna s pryskyřicí MC-Injekt 2300 flow. Na základě obzvlášť dlouhé doby zpracování je nová multifunkční pružně utěsňující injektážní pryskyřice velmi dobře injektovatelná a urychluje reakci teprve tehdy, když ve stavební části narazí na vodu. V kombinaci s aktivátorem MC-KAT 22 nabízí kromě toho jedinečný systém 2 v 1 s dalšími výhodami a je možné ji díky tomu použít pro téměř všechna zadání při těsnící injektáži. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123