Vlastnosti

 

 • nízkoviskózní elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi
 • velmi dobrá schopnost injektáže
 • velmi dlouhá doba zpracovatelnost
 • zrychlení reakce při kontaktu s vodou – Water Boost Technology
 • objemová expanze s efektem samoinjektáže při kontaktu s vodou
 • zvýšení reaktivity pomocí MC-KAT 22
 • příprava pěny pro zastavení vody ze složky B smíchané s MC-KAT 22
 • permanentní elastické utěsnění
 • vysoká pružnost
 • dlouhodobá nepropustnost pro vodu
 • CE značení podle EN 1504-5: CE U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/40)
 • environmentální prohlášení o produktu

Aplikace

 • tvárně-elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin v betonových a zděných konstrukcích; určeno pro suché, vlhké konstrukce, i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • těsnění injektážních tyčí a hadic
 • hydroizolace hydraulických konstrukcí
 • hydroizolace zdiva vůči prostupu a vzlínání vlhkosti
 • hydroizolace potrubí a napojení sanačních rukávů ke konstrukcím šachet v kanalizační infrastruktuře
 • těsnicí injektáž těsnění kruhových spojů šachet, průchodů potrubí, přípojek

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123