Vlastnosti

 • nízkoviskózní pryskyřice reagující s vlhkostí, na polyuretanové bázi
 • velmi dobrá schopnost injektáže
 • velmi dlouhá doba zpracovatelnosti
 • zrychlení reakce při kontaktu s vodou – Water Boost Technology
 • objemová expanze s efektem samoinjektáže
 • permanentní elastické utěsnění
 • zrychlení reakce pomocí MC-KAT 22
 • reaktivity při kontaktu s vodou a elasticity pomocí MC-KAT 22
 • příprava pěny pro zastavení vody ze složky B smíchané s MC-KAT 22
 • environmentální prohlášení o produktu

Aplikace

 • tvárně-elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin v betonových a zděných konstrukcích; určeno pro suché, vlhké konstrukce, i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
 • dodatečné utěsnění zdiva

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123