Nový ochranný nátěr MC-DUR 111 eco

15.06.2021

MC-DUR 111 eco je nová ochranná vrstva pro zapečetění povrchu na bázi epoxidové pryskyřice společnosti MC-Bauchemie, která může být používána ve vnitřních prostorech. Ochranná vrstva pro zapečetění povrchu je testována podle schématu Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB) 2018, je označena s kódem GISCODE RE05, a na rozdíl od standardních epoxidových pryskyřic nemá při styku s pokožkou senzibilizující účinky. Je odolná proti mechanickému a chemickému zatížení a přilne i na lehce vlhkých podkladech.

 

Odolná a opticky příjemná ochranná vrstva pro zapečetění povrchu

Vodou dispergovaná, dvousložková ochranná vrstva pro zapečetění povrchu na bázi epoxidové pryskyřice byla vyvinuta pro použití v průmyslu. Je vhodná pro zapečetění povrchu minerálních podkladů, které jsou vystaveny lehkému až střednímu mechanickému zatížení. Ochranná vrstva pro zapečetění povrchu je také odolná proti ředěným kyselinám a louhům a také velkému množství organických sloučenin. Je možné ji obdržet v různých barevných odstínech, takže uživatelé s ní mohou realizovat také opticky příjemné úpravy průmyslových podlah.

.Produkt MC-DUR 111 eco je bez omezení vhodný pro použití ve vnitřní oblasti. Toto bylo potvrzeno zkouškou a hodnocením podle schématu Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB) 2018 prostřednictvím nezávislého zkušebního institutu. Kromě toho byl produkt MC-DUR 111 eco s třídou požární odolnosti Bfl-S1 klasifikován jako těžko hořlavý a bez vývinu kouře. Protiskluznou strukturu třídy R12 je možné docílit jednoduchým vmícháním skleněných perel, bez jakékoliv přísady vykazuje zapečetění povrchu s MC-DUR 111 eco již třídu protiskluznosti R9. Dále je MC-DUR 111 eco označen s kódem GISCODE RE05. To znamená, že obě složky nemusí být označovány jako hmota s obsaženými látkami se senzibilizujícími účinky (H317). Na rozdíl od standardních epoxidových pryskyřic, které mohou vyvolat alergická podráždění kůže, není MC-DUR 111 eco látkou senzibilizující kůži. To je jedinečné na trhu ochranných vrstev pro zapečetění povrchu podlah.

 

Jednoduché zpracování pomocí válečku

Ochranná vrstva pro zapečetění povrchu přilne také na lehce vlhkých, minerálních podkladech, přičemž nesmí být vidět žádná vlhkost. Po nanesení základní vrstvy na podklad a po době čekání od 12 do 48 hodin v závislosti na okolních podmínkách se MC-DUR 111 eco nanáší křížově pomocí válečku s krátkým vlasem bez viditelných pruhů a míst začátků. Pro docílení optimálního barevného řešení jsou nutné dva pracovní kroky. Doba čekání mezi oběma pracovními kroky činí minimálně 12 až maximálně 48 hodin. Pro bezvadné schnutí je přípustná teplota podkladu a vzduchu minimálně 10 °C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 85 %.

 

 

Vaše kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

MC-DUR 111 eco je nový epoxidový ochranný nátěr společnosti MC-Bauchemie, který může být používán ve vnitřních prostorech. Ochranný nátěr je testován podle schématu Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB) 2018, je označen s kódem GISCODE RE05, a na rozdíl od standardních epoxidových pryskyřic nemá při styku s pokožkou senzibilizující účinky.
MC-DUR 111 eco je nový epoxidový ochranný nátěr společnosti MC-Bauchemie, který může být používán ve vnitřních prostorech. Ochranný nátěr je testován podle schématu Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB) 2018, je označen s kódem GISCODE RE05, a na rozdíl od standardních epoxidových pryskyřic nemá při styku s pokožkou senzibilizující účinky.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123