Vlastnosti

  • vodou dispergovaná, dvousložková epoxidová pryskyřice pro použití v průmyslu
  • nezpůsobuje podráždění pokožky (v souladu s GHS značením)
  • přilnavý na suché i na mírně vlhké minerální podklady (bez znaků viditelné povrchové vlhkosti)
  • odolný proti působení vody, zředěným kyselinám a louhům, jakož i celé řadě organických chemikálií (viz tabulka chemických odolností)
  • splňuje požadavky AgBB 2018 pro použití v interiéru
  • GISCODE: RE05 (obě složky jsou bez H317)

Aplikace

  • esteticky příjemná povrchová úprava minerálních podkladů vystavených mechanickému a chemickému namáhání
  • určeno pro použití v průmyslu s mírným mechanickým namáháním
  • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace dlouhodobá, zpracování  

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123