Jednosložkový tmel pro utěsnění spár bez obsahu rozpouštědel

17.06.2021

Elastický těsnicí tmel na bázi MS polymerů Mycoflex 488 MS společnosti MC-Bauchemie neobsahuje rozpouštědla a je tím prakticky pachově neutrální a je také podle společenství GEV klasifikován ekologickou značkou Emicode EC1plus pro značení produktů s velmi nízkými emisemi. Tmel pro utěsnění spár je možné používat ve vnitřní a venkovní oblasti a je dodatečně testován pro použití v cestách pro pěší podle normy DIN EN 15651-4:2012.

 

Mnohostranné možnosti použití ve vnitřní a venkovní oblasti

Mycoflex 488 MS je nejen bez obsahu rozpouštědel, nýbrž také bez obsahu izokyanátů, silikonu a cínu. Jednosložkový, elastický tmel pro utěsnění spár se dá proto zpracovávat optimálně pro uživatele. Je testován pro utěsnění dilatačních a styčných spár v oblasti pozemního stavitelství, staveb z prefabrikátů, výroby oken, dřevěných a kovových konstrukcí podle normy EN 15651-1:2012. Mycoflex 488 MS je dodatečně od nedávna testován rovněž podle normy EN 15651-4:2012 jako tmel pro utěsnění spár v cestách pro pěší a může se tím používat pro balkóny a parkovací garáže atd. a okrajové spáry v podlahových plochách a také pro základové spáry se středním namáháním.Jednoduché zpracování a velmi dobrá odolnost

Mycoflex 488 MS se může nanášet bez základní nanášené vrstvy, dá se snadno nanášet nástřikem a hlazením a velmi dobře přilne na různých materiálech jako například na lakovaném dřevě, na kovech a mnoha umělých hmotách. Tmel pro utěsnění spár bez obsahu rozpouštědel disponuje kromě toho velmi dobrou odolností v ranním stádiu a také odolností proti atmosférickým vlivům a stárnutí a je díky tomu vhodný také pro použití ve studených klimatických pásmech.

 

 

Zpracování tmelu Mycoflex 488 MS se uskuteční pomocí ručních nebo pneumatických pistolí, přičemž při zpracování pomocí pneumatické pistole je potřebný tlak 3 až 4 bary. Těsnicí hmota se musí aplikovat bez dutin a bublin a boky spár se musí dobře navlhčit. Přitlačením a hlazením se poté vytvoří dobré spojení s boky spár.


 

 

Vaše kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz
MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

Vlevo: Elastický tmel bez obsahu rozpouštědel na bázi MS polymerů Mycoflex 488 MS při aplikaci. Vpravo: Pohled na podlahovou spáru, která byla zatěsněna tmelem Mycoflex 488 MS. © MC-Bauchemie 2021
Vlevo: Elastický tmel bez obsahu rozpouštědel na bázi MS polymerů Mycoflex 488 MS při aplikaci. Vpravo: Pohled na podlahovou spáru, která byla zatěsněna tmelem Mycoflex 488 MS. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123