Vlastnosti

 • jednosložkový
 • neobsahuje izokyanáty a silikony
 • elastický
 • bezrozpouštědlový, prakticky bez zápachu
 • lehce aplikovatelný pistolí a dobře vyhladitelný
 • velmi dobrá odolnost povětrnostním vlivům a procesu stárnutí
 • zkoušen a schválen dle DIN 18540 (rychlá odolnost)
 • možno použít na široké spektrum podkladů bez kontaktního primeru (např. lakované dřevo, různé druhy kovů a plastů)

Aplikace

 • těsnění spár dle DIN 18540
 • dilatační a ukončující okrajové spáry v pozemním a inženýrské stavitelství, u staveb z prefabrikátů, spár kolem oken, spáry u dřevěných a kovových staveb
 • těsnění okrajových spár v podlahových plochách a mechanicky málo zatížitelných spár v podlahách

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123