Nový vysoce výkonný barevný ochranný systém MC-Color LE

14.03.2021

S barevným vysoce výkonným ochranným systémem MC-Color LE doplňuje společnost MC-Bauchemie svůj modulární program pro ochranu povrchu MC-Color. Program MC-Color nabízí vysoce moderní ochranné systémy a barevné ztvárnění povrchů betonu ve venkovních prostředí. S MC-Color LE mohou být nyní také vnitřní stěny v silně zatěžovaných budovách jako školách, úřadech, muzeích, hotelech, lékařských ordinacích a nemocnicích nejen esteticky zhodnoceny, nýbrž také účinně chráněny před mazanicemi, nečistotou a každodenními stopami, a v případě potřeby také rychle a jednoduše vyčištěny. 

Čmáranice fixem, kresby, značkování sprejem a stopy po každodenním užívání je možné vidět nezřídka na vnitřních stěnách veřejných a průmyslových budov. Mrzutost, kterou je možné zpravidla odstranit pouze náročným čištěním nebo opětovným přetřením. Společnost MC-Bauchemie vyvinula s produktem MC-Color LE vysoce výkonný ochranný systém, který ohledně hodnocení ochrany barvy a ochrany proti znečištění, požární odolnosti, stálosti a čistitelnosti a také životnosti dosahuje nejlepší známky. Je kromě toho zdravotně plně nezávadný, proto je bez jakéhokoliv omezení vhodný pro aplikaci ve vnitřní oblasti. To potvrdily s nejlepšími známkami testy různých zkušebních institutů jako výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB), společnosti iLF Magdeburg GmbH a technického kontrolního sdružení TÜV SÜD.

 

MC-Color LE tím doplňuje modulární program pro ochranu povrchu MC-Color společnosti MC-Bauchemie, který zahrnuje tři řady produktů MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex a celkem devět moderních vysoce výkonných ochranných systémů. Kombinují excelentní technické výkonové parametry s optimalizovanými vlastnostmi při zpracování a nabízí investorům, projektantům a zpracovatelům při ochraně a estetickém ztvárnění povrchů betonu řešení s dlouhou životností pro jakékoliv zadání úkolu.

 

Ověřená jistota

MC-Color LE – označení LE znamená Low Emission/nízká emise – vytváří díky technologii pojiv nového druhu extrémně hladkou a uzavřenou strukturu povrchu, ze které je možné běžná znečištění a velké množství barevných mazanic s vodovzdornými značkovači nebo propiskami zpravidla odstranit bez námahy. Hedvábně matně lesklý, obzvlášť odolný povrch se stará o trvale estetický vnější vzhled a o dlouhou životnost. MC-Color LE docílil při zkoušce oděru v odolnosti proti otěru za mokra s hodnocením „třída 1“ nejlepší možnou klasifikaci podle EN 13300. Povrchy s nanesenou vrstvou MC-Color LE jsou absolutně odolné vůči UV-záření, odolné proti poškrábání, otěruvzdorné, odpuzující vodu a nepropustné pro vodu, ale přesto difuzně otevřené pro vodní páry. Produkt MC-Color LE je univerzálně použitelný ve všech interiérech staveb, jak na minerálních podkladech jako na betonu, omítce nebo lehkém betonu, tak i na tapetě ze skleněných vláken, drsných vláknech, vnitřní omítce zušlechtěné umělou hmotou, starých nátěrech a na mnoha dalších podkladech.

 

Test ve zkušební komoře trvající 28 dní, který byl prováděn výborem pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (AgBB), mohl konstatovat, že hydrofobní, nečistoty odpuzující vysoce výkonný ochranný systém je zdravotně nezávadný, a proto bez jakéhokoliv omezení vhodný pro aplikaci ve vnitřních oblastech.  Produkt MC-Color LE obdržel také při dalších zkouškách nejlepší známky: Při hodnocení čistitelnosti dosáhla povrchová ochranná vrstva se známkou 1 velmi dobrou klasifikaci podle EN 13300. Vedle běžných znečištění bylo možné beze zbytku odstranit například krev, kečup, hořčici a fekálie. Umožňuje kromě toho rychlé a vůči životnímu prostředí šetrné čištění. Ze zkoušky odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům, prováděné prostřednictvím technického kontrolního sdružení TÜV SÜD vyplynulo, že vysoce výkonný ochranný systém je možné dezinfikovat lehce a bez poškození. Kromě toho disponuje MC-Color LE excelentní možností dekontaminace podle ISO 8690. To z něj činí ideální řešení pro potravinářský průmysl, kliniky, lékařské ordinace, radiologie, dětské školky, školy, domy s pečovatelskou službou a mnoho dalších. MC-Color LE dosahuje ohledně vlastností chování při požáru s hodnocením A2-s1, d0, podle EN 13501-1 nejlepší možnou klasifikaci, to znamená, že je nehořlavý. To znamená, že nanesená vrstva nátěru během požáru neodkapává, a že nedochází k žádným omezením viditelnosti v důsledku vývinu kouře. Kvalitní produkt pro ochranu povrchu společnosti MC-Bauchemie tím klade nová měřítka také ohledně vlastností chování při požáru.

 

Vaše kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Plicka, obchodní ředitel

Tel.: +420 602 102 747

tomas.plicka@mc-bachemie.cz

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák

www.mc-bauchemie.cz

MC-Color LE (vpravo) v porovnání s běžnou akrylátovou disperzí po postříkání čerstvé malby sprejem vodou. Barevný vysoce výkonný ochranný systém MC-Color LE dosahuje nejlepší známky ohledně ochrany barvy a ochrany proti znečištění a také ohledně čistitelnosti, stejně tak jako ohledně požární odolnosti a životnosti. © MC-Bauchemie 2021
MC-Color LE (vpravo) v porovnání s běžnou akrylátovou disperzí po postříkání čerstvé malby sprejem vodou. Barevný vysoce výkonný ochranný systém MC-Color LE dosahuje nejlepší známky ohledně ochrany barvy a ochrany proti znečištění a také ohledně čistitelnosti, stejně tak jako ohledně požární odolnosti a životnosti. © MC-Bauchemie 2021
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123