Vlastnosti

 • dvousložková polymerová kombinace na vodní bázi
 • hydrofobní účinek, vytváří povrch odolný znečištění, stupeň lesku hedvábně matný
 • UV-stabilní, zpomalující účinky karbonataci, otevřený difúzi vodních par
 • třída odolnosti proti oděru za mokra 1 dle ČSN EN ISO 13300/11998
 • čistitelnost: hodnota 1 dle ČSN EN ISO 13300/11988
 • vlastnosti při požáru dle ČSN EN 13501-1: nehořlavý stavební materiál, třída A2-s1,d0
 • odolný dezinfekčním prostředkům dle zkušebního protokolu TÜV-Süd
 • testován a vhodný pro nepřímý kontakt s potravinami, testováno v Hygienickém institutu v Porúří, testováno v Státním zdravotním ústavu v Praze
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
 • splňuje emisní požadavky dle směrnice AgBB (Komise pro vyhodnocování zdravotní nezávadnosti stavebních produktů)
 • scénář expozice dle směrnice REACh: inhalace (neustálá, častá), kontakt s vodou periodický, zpracování
 • snadné odstraňování barevných nečistot
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2
 • schopnost dekontaminace dle ČSN EN ISO 8690

Aplikace

 • použitelný na beton, lehčený beton, cementové omítky, sádrové omítky, dřevovláknité tapety, tapety ze skelného vlána, staré nátěry a další podklady ve veřejných a obchodních budovách, hotelech, školách, muzeích, galériích, lékařských ordinacích, nemocnicích, pivovarech, potravinářském a farmaceutickém průmyslu
 • použitelný dle ČSN EN 1504-2 pro principy č. 1, 2 a 8; metoda 1.3, 2.2 a 8.2

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123