Nová malta typu 1 pro opravy v oblasti pitné vody

29.08.2022

Společnost MC-Bauchemie nyní zařadila do produktového portfolia své rodiny produktů MC-RIM PW pro opravy nádrží na pitnou vodu novou maltu na pitnou vodu typu 1 MC-RIM PW 111. Tato malta splňuje přísné požadavky německé směrnice DVGW a dokonce vykazuje lepší výkon, než je směrnicí požadováno.

Aplikace metodou mokrého torkretu: Novou maltu na pitnou vodu typu 1 MC-RIM PW 111 lze nanášet ručně nebo metodou mokrého torkretu.
Aplikace metodou mokrého torkretu: Novou maltu na pitnou vodu typu 1 MC-RIM PW 111 lze nanášet ručně nebo metodou mokrého torkretu.
© MC-Bauchemie 2022

Pitná voda je nejdůležitější potravinou a podléhá velmi přísným kontrolám. Na tomto pozadí jsou také požadavky DVGW (Německé technické a vědecké sdružení pro plyn a vodu) s ohledem na technické vlastnosti a hygienickou nezávadnost stavebních výrobků pro opravy nádrží na pitnou vodu velmi vysoké. Týká se to zejména obložení vnitřních ploch nádrží na pitnou vodu a přímého styku s pitnou vodou. Z hygienického hlediska klade klasifikace minerálních ochranných vrstev typu 1 nejvyšší požadavky, protože vylučuje jakékoli přísady a přísady obsahující plast. MC-RIM PW 111 splňuje tyto požadavky: Čistě minerální stěrka byla testována a certifikována jako ochranná vrstva typu 1 podle pracovního listu DVGW W 347 a W 300-5 (A). Je určena pro ochranu sloupů, povrchů stěn a stropů v nádržích na pitnou vodu, úpravnách pitné vody a pro betonové dílce v ochranných pásmech pitné vody a lze ji aplikovat ručně nebo metodou mokrého nástřiku.

Nová malta na pitnou vodu typu 1 od MC překračuje požadavky

MC-RIM PW 111 je vodotěsný a odolný proti chloridům a nejen že splňuje přísné požadavky DVGW, ale také vykazuje mnohem lepší výkon. I přes přísná omezení složení vykazuje nová malta na pitnou vodu typu 1 vynikající celkovou pórovitost cca 7,4 % již po 28 dnech, přičemž limit stanovený DVGW je 12 % a musí být splněn nejpozději do doby zrání 90 dní. Nízká pórovitost a vysoká pevnost v tlaku činí ochranný maltový povlak odolnějším vůči hydrolýze. Hustá matrice malty v kombinaci s maximální zrnitostí pouze 1,2 mm umožňuje dlouhodobou ochranu vnitřních povrchů v tloušťkách vrstvy až 15 mm, kterou lze aplikovat v jedné operaci. To šetří nejen čas, ale i peníze.

 

MC-RIM PW 111 je také klasifikován jako malta třídy R4 podle EN 1504-3 a může být proto použit pro opravy betonových dílů ve staticky relevantních i nestaticky relevantních oblastech.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123