Vlastnosti

 • cementové pojivo, pouze se rozmíchá s vodou
 • klasifikován jako typ 2 podle směrnice DVGW W 300, ale bez přísad obsahujících polymery
 • zkoušen a schválen podle směrnic DVGW W 347 a W 270
 • zpracovatelný ručně a strojně stříkáním
 • otevřený difúzi vodních par a vodonepropustný
 • nízká porozita
 • malta třídy R4 dle ČSN EN 1504-3

 

Aplikace

 • náhrada betonu u svislých a stropních ploch nádrží na pitnou vodu, čistíren vody a betonových dílů v oblasti ochrany pitné vody - betonové díly se statickou funkcí i bez statické funkce
 • náhrada betonu při zvyšování krytí výztuže svislých a stropních ploch
 • náhrada betonu M3 podle příručky DAfStb
 • vhodný také pro vytváření náběhů (fabiónů)
 • certifikován a zatříděn dle ČSN EN 1504-3 pro principy č. 3 a 7, jakož i metody 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123