Vlastnosti

 

 • K okamžitému použití, vodná polymerní disperse
 • Vysoká úroveň ochrany proti odparu vody
 • Silný bariérový efekt
 • Zaručení optimálního průběhu hydratace povrchových vrstev betonu
 • Minimalizace výskytu smršťovacích prasklin během zrání betonu
 • Snížení rychlosti karbonatace
 • Možnost překrytí standardními komerčně dostupnými jedno-komponentními nátěry
 • Rychlé schnutí
 • Odolnost proti alkáliím
 • Bez rozpouštědel
 • Vytvoření filmu na povrchu betonu
 • Odolnost vůči povětrnosti
 • Možnost aplikace nástřikem nebo nátěrem (štětcem i válečkem)
 • Certifikace podle TL NBM-StB 09, Type BE

Aplikace

 

 • Ošetřování čerstvě odbedněného betonu podle německého předpisu TL NBM-StB 09, Type BE
 • Ošetřování běžných betonových konstrukcí – desky, sloupy, stěny a podobně
 • Ošetřování povrchů neurčených k pojezdu vozidel a bez požadavků na protismykové vlastnosti
 • Pro okamžitou aplikaci na čerstvě odbedněný beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123