Vlastnosti

 

 • K okamžitému použití, vodná disperse parafínu
 • Dočasná ochrana proti odpařování vody
 • Zpomalení tuhnutí povrchové vrstvy betonu
 • Silný bariérový efekt
 • Umožnění vykartáčování cementového tmele z povrchu
 • Zajištění optimálního průběhu hydratace povrchových vrstev betonu
 • Minimalizace výskytu smršťovacích trhlin
 • Snížení rychlosti karbonatace
 • Bez rozpouštědel
 • Vytvoření filmu na povrchu betonu
 • Možnost aplikace nástřikem
 • Certifikace dle TL NBM-StB 09, Typ AH

Aplikace

 

 • Ošetřování čerstvě položeného betonu dle Německé normy TL NBM-StB 09, Typ AH
 • Ošetřování betonu v silničním stavitelství
 • Pro pojízdné povrchy s požadavky na protiskluzné vlastnosti
 • Kombinovaný produkt – povrchový zpomalovač a přípravek pro ošetřování betonu
 • Pro vytvoření pojízdných povrchů se minimalizovanou hlučností a zvýšenými protiskluznými vlastnostmi
 • Pro pojízdné povrchy z vymývaného betonu
 • Pro okamžitou aplikaci na čerstvě položený beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123