Vlastnosti

 

 • K okamžitému použití, vodná polymerní disperse
 • Zabránění odpařování vody z betonu po finálním vyhlazení
 • Zaručení optimálního průběhu hydratace povrchové vrstvy betonu
 • Minimalizace výskytu smršťovacích prasklin
 • Snížení rychlosti karbonatace
 • Zvýšení tahové pevnosti povrchové vrstvy – zvýšení jakosti povrchu
 • Zvýšení retence vody v betonu
 • Bez rozpouštědel
 • Vytvoření filmu na povrchu betonu
 • Možnost aplikace nástřikem

Aplikace

 

 • Ochrana proti odparu vody pro finální ošetřování betonových průmyslových podlah
 • Pro vnitřní i venkovní použití**
 • Pro zhotovení průmyslových podlah s tvrzeným povrchem typu MC-Top B
 • Aplikace na pochůzný a vyhlazený beton

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123