Vlastnosti

 • hydrofobizační prostředek na bázi silanů připravený k okamžitému použití
 • na bázi vody
 • stačí pouze jeden pracovní krok
 • redukuje nasákavost
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2
 • schválen dle DIN V 18026 jako ochranný systém OS 1 a OS 2
 • lze jej opatřit vrstvou MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Flair pure a MC-Color Flair pro
 • redukuje pronikání chloridů
 • odolný vůči alkáliím
 • zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost vůči účinkům posypových solí
 • excelentní schopnost pronikání
 • zpracovatelný bez odpadu
 • nevytváří povrchový film

Aplikace

 • hydrofobizace alkalických, cementem pojených podkladů, jako beton, cementové omítky, vápenopískové zdivo
 • hydrofobizace opravných malt na beton
 • hydrofobizace klinkerového a cihelného zdiva
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, periodická inhalace, zpracování
 • princip č. 1, 2 a 8; metoda 1.1, 2.1 a 8.1

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123