Vlastnosti

 • pojivo na bázi polysiloxanu rozpuštěného ve vodě
 • nevytváří povrchový film
 • redukuje nasákavost
 • zvyšuje odolnost vůči mrazu a účinkům posypových solí
 • zpracovatelný válečkováním, poléváním nebo airless-stříkáním
 • použitelný v oblastech odstřiku rozmrazovacích solí
 • hloubka pronikání ve třídě I podle EN 1504-2
 • přetíratelný ochrannými systémy MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro a MC-Color Flair vision
 • zkoušen a schválen ve skladbě OS 1 a OS 2
 • nevytváří lotosový (třpytivý) efekt

Aplikace

 • hydrofobizační impregnace alkalických podkladů na cementové bázi, např. beton, omítka, vápenopískové zdivo
 • hydrofobizační impregnace opravných malt na beton
 • v kombinaci s dalšími nátěry použitelný jako preventivní ochrana betonu
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován podle EN 1504-2, principy č. 1, 2 a 8; metoda 1.1, 2.1 a 8.1

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123