Vlastnosti

 • kopolymerová disperze na bázi vody, připravený k okamžitému použití
 • mírně filmotvorný, po zaschnutí vytváří transparentní povrch
 • zpevňuje podklad
 • otevřený difúzi vodních par a zpomalující účinky karbonatace
 • redukuje nasákavost
 • zvyšuje odolnost vůči účinkům mrazu a posypových solí
 • k dispozici osvědčení o splnění emisních limitů dle směrnice AgBB pro vnitřní použití
 • UV- stabilní, odolnost povětrnostním vlivům
 • zpracovatelný válečkováním nebo airless-stříkáním

Aplikace

 • impregnace minerálních povrchů stavebních dílců
 • základní transparentní produkt pro výrobu lazur
 • použitelný na alkalické a neutrální podklady
 • použití na vnější a vnitřní plochy
 • použitelný v kombinaci s Emcephob WM a Emcephob HC
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování
 • certifikován dle ČSN EN 1504-2 pro princip č. 1, metodu 1.

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123