Vlastnosti

 • rychlereagující dvousložková organo-minerální pryskyřice
 • vytlačuje vodu
 • nepění
 • vysoká pevnost v tlaku a v tahu
 • těžce hořlavý
 • nezávadný při kontaktu s podzemní vodou

Aplikace

 • utěsnění a zpevnění mezer a dutin v horninovém a zeminovém prostředí, v uvolněných horninách, podlahách
 • zvýšení únosnosti zeminy pod základovými deskami a základy budov
 • kontrolované zvedání podlahových desek a základů stavebních konstrukcí
 • kontrolované zvedání silničních desek dle směrnice ZTV BEB Stb
 • utěsnění a zpevnění dutin a trhlin ve stavebních konstrukcích z betonu a zdiva
 • utěsnění statických spár mezi betonovými konstrukcemi

Stahování

Více
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123