Vlastnosti

 • elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi s velmi nízkou viskozitou
 • velmi dobrá injektovatelnost
 • vysoká reaktivita
 • vysoká elasticita
 • vodotěsnost
 • injektovatelnost do suchého, vlhkého a zavodnělého prostředí
 • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“
 • splňuje požadavky na stavební hmotu třídy B2 z hlediska chování při požáru dle normy DIN 4102-1

Aplikace

 • utěsnění a zpevnění hornin, základových zemin a stavebních konstrukcí proti tlakové vodě v oblasti stavebních jam, při výstavbě tunelů a v oblasti speciálního podzemního stavitelství
 • stabilizace základových zemin proti sesuvu
 • elastická těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící tlakovou vodu
 • utěsnění dutin a trhlin ve stavebních konstrukcích z betonu a zdiva
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace (příležitostná, periodická), zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123