Vlastnosti

 • dvojsložková elastomerní pryskyřice
 • velmi dobrá injektovatelnost díky nízké viskozitě
 • vytěsňující vodu
 • tvoří póry, nepění
 • vyhovuje třídě B2 s ohledem na chování stavebního materiálu při požáru podle DIN 4102
 • splňuje požadavky směrnice DIBt pro vliv stavebního materiálu na půdu a podzemní vodu

Aplikace

 • těsnění proláklin a dutin ve skalních horninách, volných kamenů, zeminy, podloží a stavebních konstrukcí proti tlakové vodě ve stavebních jámách, tunelech a zvláštních podzemních stavbách
 • stabilizace podloží proti prosakování
 • těsnění dutin a trhlin v betonových a zděných stavbách
 • těsnění stavebních spár
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, periodická inhalace, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123