Vlastnosti

 • dvousložková duromerová pryskyřice
 • zreaguje na tlakuodolnou tvrdě elastickou pěnu při zvětšení objemu
 • krátká doba reakce – cca 1 minuta
 • vodoodpudivost
 • nárůst objemu definovaným vypěněním
 • splňuje požadavky na stavební hmotu třídy B2 z hlediska chování při požáru injektážní hmoty dle normy DIN 4102-1
 • všeobecné schválení pro injektáž při kontaktu se zeminou a podzemní vodou (DIBt)
 • testován podle ZTV TL BEB-Stb pro statickou funkci v betonových dopravních plochách

 

Aplikace

 • zvýšení únosnosti podloží pod základovými deskami
 • zajištění betonových desek pro dopravní plochy
 • kontrolované zvedání základových desek pomocí injektáže
 • těsnění a zpevnění dutin a trhlin ve zděných a betonových budovách
 • těsnění pevných spár v betonových konstrukcích
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

 

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123