Vlastnosti

 • dvousložkové duromerové pryskyřice
 • nastavitelná doba reakce od 1 do 60 minut
 • vytlačuje vodu
 • omezené napěnění při přímém smíchání s vodou (tvrdá pěna)
 • vysoká pevnost v tlaku a v tahu
 • odpovídá stavební hmotě třídy B2 z hlediska chování při požáru dle normy DIN 4102
 • splňuje požadavky směrnice DIBt (německý stavební institut) „Hodnocení a vliv stavebních produktů na zeminu a podzemní vodu“

Aplikace

 • utěsnění a zpevnění hornin, základových zemin a stavebních konstrukcí proti tlakové vodě v oblasti stavebních jam, při výstavbě tunelů a v oblasti speciálního podzemního stavitelství
 • stabilizace základových zemin proti sesuvu
 • zvýšení únosnosti zeminy pod základovými deskami a základy budov
 • kontrolovaná zvedací injektáž podlahových desek a základů stavebních konstrukcí
 • utěsnění a zpevnění dutin a trhlin ve stavebních konstrukcích z betonu a zdiva
 • utěsnění statických spár mezi betonovými konstrukcemi
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123