Vlastnosti

 

 • nízkoviskózní, rychle reagující dvousložková expanzní pryskyřice
 • silná rozpínavost, žádné stlačení
 • vodoodpudivý, vodotěsný
 • odolný tlaky, viskózně-plastický
 • splňuje požadavky na stavební hmotu třídy B2 dle normy DIN 4102 v injektovaném prostředí
 • bez ftalátů
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou trvalý, inhalace periodická, zpracování

 

Aplikace

 

 • konsolidace zemin do hloubky cca 10 m stlačením
 • zvýšení únosnosti zemin pod stavbami a pozemními komunikacemi
 • zvedání a zvýšení únosnosti základů
 • zastavení extrémního pronikání vody do stavebních jam a konstrukcí
 • vyplňování dutin do průměru 60 cm (bez kameniva)

 

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123