Vlastnosti

  • dvousložková reaktivní expanzní pryskyřice s použitelností do hloubky až 10 m
  • silná rozpínavost
  • vodoodpudivost
  • tlumí vibrace
  • splňuje požadavky na stavební hmotu třídy B2 z hlediska chování při požáru injektážní hmoty dle normy DIN 4102-1

Aplikace

  • konsolidaci zemin v hloubce
  • vyplnění dutin do průměru 60 cm
  • zvýšení únosnosti základů
  • stabilizace vrstev pod pozemními komunikacemi
  • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou dlouhodobý, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123