Vlastnosti

  • jednosložková cementová suspenze s nízkou viskozitou, dobrou tekutostí, vysokou odolností a dobrou přilnavostí k minerálním povrchům
  • dlouhá doba zpracovatelnosti
  • vysoké parametry odolnosti po vytvrdnutí
  • možnost použití v suchém, vlhkém a mokrém prostředí
  • nabobtnání až 0,5%

Aplikace

  • pevnostní výplňová injektáž trubek a vedení
  • pevnostní výplňová injektáž prostředí pod základy
  • pevnostní výplňová injektáž velkých kaveren a dutin v zeminách

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123