Vlastnosti

  • nízkoviskózní suspenze na cementové bázi
  • optimalizované smrštění
  • dlouhá doba zpracovatelnosti
  • objemová stálost
  • obnovuje zásaditost
  • neobsahuje chloridy

Aplikace

  • pevnostní injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin u konstrukcí pozemního, podzemního a inženýrského stavitelství; určeno pro suché konstrukce, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící vodu

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123