Vlastnosti

  • dobře injektovatelná cementová suspenze na bázi jemného cementu

  • dlouhá doba zpracovatelnosti

  • rychlý nárůst pevnosti

  • vytvrdnutí bez změny objemu

  • obnovuje zásaditost

  • bez obsahu chloridů

  • deklarace produktu dle EPD ve vztahu k životnímu prostředí

Aplikace

  • pevnostní injektáž a vyplnění trhlin, pracovních spár a dutin v betonu a cihelném zdivu; určeno pro suché konstrukce, vlhké konstrukce, jakož i konstrukce propouštějící vodu
  • předvyplnění (prvotní injektáž) větších dutin v betonu a cihelném zdivu při provádění lokálních nebo plošných těsnících injektáží

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123