Vlastnosti

 • vysoce viskózní dvousložkové lepidlo na polyuretanové bázi
 • snadno míchatelný
 • viskózně-plastický
 • špachtlovatelný
 • tixotropní, stabilní
 • dobrá přídržnost na minerálních a kovových podkladech

Aplikace

 • lepení minerálních a kovových stavebních materiálů, i různých plastů
 • bandážování trhlin
 • lepení pakrů při injektáži
 • povrchové těsnění trhlin a otevřených dutin
 • scénář expozice dle směrnice REACh: kontakt s vodou periodický, inhalace periodická, zpracování

Stahování

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123